Åter till söksidan

AB Bertilsson & Co
frebe73@gmail.com  www.nanolon.se

nanoLön
Beskrivning: Webbaserat löneprogram för små företag och föreningar. Månadslön, årslön,
preliminärskatt, sjukfrånvaro, ledighet, övertid, arvode, jämkning, förmåner,
lönebesked och skattedeklaration.
Bransch: HR/Lön
Operativsystem:
Webbaserat
Funktioner:
Löneprogram
GRATIS VERSION FINNS!
Pris från cirka (SEK exkl moms): 19 kr/lönebesked 
Leverantörens kommentarer:
Ingen registrering krävs. Logga in via google-konto och börja använda systemet omedelbart. Även
anställda kan logga in och registrera sina lönehändelser.

Åter till söksidan

Sidan uppdaterad: 2017-10-01


http://www.programguiden.se