Åter till söksidan

Adm. SystEm AB
support@ase.nu  www.ase.nu/loner

Löneprogram
Beskrivning: Löneprogram för Windows och Mac med tydligt och lättförståeligt gränssnitt
Bransch: Generellt
Operativsystem:
Windows MacIntosh
Funktioner:
Kostnadsställe
Projekt
SIE import/export
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Efter åtta framgångsrika år med löneprogram för Måleriföretag lanserar vi nu ett mycket
flexibelt löneprogram utan branschkoppling. Innehåller både avdelning och projekt fält samt
SIE 4 export till valfritt Bokföring/Projekt redovisningssystem.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se