Åter till söksidan

Agera VVS-Design AB
Moment@ageravvs.se  www.ageramoment.se 

MOMENT
Beskrivning:
Uppdrags- & tidsuppföljning för arkitekt- & teknikkonsultföretag
Bransch: Arkitekt & teknikkonsulter
Operativsystem:
Windows Nätverk 
Funktioner:
Projekt 
Fakturering 
Uppdrags- 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 15000
Leverantörens kommentarer:
MOMENT är ett uppdrags- & tidsuppföljning för arkitekt- och teknikkonsultföretag 
branschanpassat för teknikkonsulter inom bygg, VVS, elteknik och konstruktion samt 
arkitekter.
MOMENT är byggt av konsulter från AGERA VVS-Design
med mångårig erfarenhet från avancerad programutveckling
och konsultadministration.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se