Åter till söksidan

DataVara AB
info@datavara.se  www.datavara.se

Crona Dokument
Beskrivning: 
Med Crona Dokument får du ett aldrig sinande blankettförråd med alla de
blanketter som du behöver i rollen som arbetsgivare. Blankettförrådet
omfattar allt från ’Platsannons’ till ’Besked om uppsägning’ och ’Tjänstgöringsbetyg’..

Bransch: Oberoende av bransch
Operativsystem
Windows Nätverk
Funktioner:
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1250
Kr/mån, ex vid anv via i-net: 50 efter 6 MÅNADER

Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Med Crona Dokument får du också ett dokumentarkiv, alla dina ifyllda blanketter kan
arkiveras och sparas. Du kan när som helst enkelt kontrollera en reseräkning, en övertidsjournal
eller ett anställningskontrakt.

Crona Lön 40
Beskrivning: 
Crona Lön är uppbyggt på ett överskådligt och pedagogiskt sätt vilket
gör att du kommer snabbt igång med programmet. Efter att du har lagt
in uppgifter om personal och företag, kan du börja med lönearbetet
Bransch: Oberoende av bransch
Operativsystem
Windows
Funktioner:
SIE import/export
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2490
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Crona Lön 40 passar det mindre företaget som kanske kör lön manuellt i dag och som har
högt ställda krav på användar­vänlighet och kraftfulla funktioner. Vi har tagit tillvara på
våra användares önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska lösningar som
möjligt. Som bevis på att vi lyckats blev Crona Lön utsedd till ”Bäst i test” av tidningen PC
Extra, sedan dess har programmet utveck­lats och förbättrats ytterligare

Crona Lön 60
Beskrivning: 
Crona Lön är uppbyggt på ett överskådligt och pedagogiskt sätt vilket
gör att du kommer snabbt igång med programmet. Crona lön 60
innehåller fler funktioner än 40 så som semesterhantering listgenerator
mm
Bransch: Oberoende av bransch
Operativsystem
Windows
Funktioner:
SIE import/export
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Crona Lön 60 passar dig med högt ställda krav på användar­vänlighet och kraftfulla
funktioner. Vi har tagit tillvara på våra användares önskemål och idéer, för att skapa så
enkla och praktiska lösningar som möjligt. Som bevis på att vi lyckats blev Crona Lön
utsedd till ”Bäst i test” av tidningen PC Extra, sedan dess har programmet utvecklats och
förbättrats ytterligare.

Crona Lön 80
Beskrivning: 
Crona lön 80 vänder sig till den avancerade användaren som kräver
något utöver det vanliga av sitt löneprogram. Crona Lön är uppbyggt på
ett överskådligt och pedagogiskt sätt vilket gör att du kommer snabbt
igång med programmet
Bransch:
Operativsystem
Windows
Funktioner:
SIE import/export
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 14500
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Crona Lön 80 passar det något större företaget med högt ställda krav på
användar­vänlighet och kraftfulla funktioner. Vi har tagit tillvara på våra användares
önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska lösningar som möjligt.

Crona Resa
Beskrivning: 
Lätthanterbart program för dig som lämnar in eller
administrerar reseräkningar
Bransch: Alla
Operativsystem
Windows Palm & Pocket
Funktioner:
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1450
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

Crona Resa 40
Beskrivning: 
Crona Resa är ett komplett reseräkningsprogram för både stora och små
företag. Programmet tar hand om alla typer av utlägg, representation,
bilersättning och klarar naturligtvis både inrikes- och utrikes tjänsteresor
med besök i flera länder.
Bransch:
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2490
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Reseräkningsprogram
Med Crona Resa 40 kan du som administratör enkelt registrera och skriva ut
reseräkningar, samtidigt som du får underlag till både lön och bokföring. Med kopplingar
till de vanligaste löneprogrammen på marknaden, samordnas dina personaladministrativa
rutiner och arbetet blir effektivare. Passar även ihop med löneprogram från SPCS Hogia
Kontek mfl

Crona Resa 60
Beskrivning: 
Crona Resa är ett komplett reseräkningsprogram för både stora och små
företag. Programmet tar hand om alla typer av utlägg, representation,
bilersättning och klarar naturligtvis både inrikes- och utrikes tjänsteresor
med besök i flera länder.
Bransch: Oberoende av bransch
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Reseräkningsprogram
Med Crona Resa 60 kan varje resenär skriva sin egen reseräkning direkt in i programet
som lämpligen är installerat på företagets server. Ni kan du enkelt registrera och skriva ut
reseräkningar, samtidigt som du får underlag till både lön och bokföring. Med kopplingar
till de vanligaste löneprogrammen på marknaden, samordnas dina personaladministrativa
rutiner och arbetet blir effektivare. Passar även ihop med löneprogram från SPCS Hogia
Kontek mfl

Crona Resenär
Beskrivning: 
Med Crona Resenär kan du på handdatorn registrera din reseräkning när
 den sker. Du klickar på handdatorn vid avresa, gränspassering och
hemkomst
Bransch: Oberoende av bransch
Operativsystem
Windows Pocket PC eller
Funktioner:
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1450
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Reseräkningsprogram
Med Crona Resenär kan du på handdatorn registrera din reseräkning när den sker. Du
klickar på handdatorn vid avresa, gränspassering och hemkomst. När du kommer hem
och överför informationen från handdatorn till din PC har du en färdig reseräkning för
utskrift eller att skicka till ert löneprogram för utbetalning.
Crona Resenär tar hand om alla typer av utlägg, represen­tation, bil­ersättning,
restidsersättning och klarar både inrikes- och utrikes traktamente. Med Crona Resenär kan
du registrera utlägg i andra valutor och det finns special­funktioner för hantering av
representation och drivmedel. Alla händelser kan konteras på kostnadsställe eller projekt.
Passar även ihop med löneprogram från SPCS Hogia Kontek mfl
 

Crona Tid
Beskrivning: Crona Tid är ett komplett tidsystem som är anpassat och framtaget för
dagens teknik och villkor på arbetsmarknaden.
Bransch: Oberoende
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Löneprogram Personalprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3450
Kr/mån, ex vid anv via i-net 195
Leverantörens kommentarer:
Crona Tid ger en modern tidsredovisning för både små och stora
företag. Uppgifterna hanteras automatiskt och tar bort tidsödande handgrepp och ger
verksamheten verktyg för att effektivt hantera redovisningen av tid och korrekt
löneutbetalning.


Sidan uppdaterad:2012-04-18
 

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se