Åter till söksidan

Easit AB
sales@easit.se  http://easit.com/sv

Easit Mobile HelpDesk
Beskrivning:
Easit MobileHelpDesk är en komplett ärendehantering för
hantering, felrapportering, kunskapsåtervinning och uppföljning
Bransch: Alla företag med IT support
Operativsystem:
Webbserver
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
2990
GRATIS VERSION FINNS!
Leverantörens kommentarer:
Easit MobileHelpdesk erbjuder ett enkelt sätt att
hantera interna och externa supportfrågor. Med applikationen kan man ta
vara på och nyttja den kunskap som finns i organisationen, hantera fel och
problemställningar, följa upp och få en dokumenterad uppföljning av olika
delar av företagets IT fungerar och vilka kostnader som uppstår.

Easit Projekt & Tid
Beskrivning:
Easit Projekt & Tid är ett flexibelt helt Internetbaserat
system för tid och projekthantering
Bransch: Alla som har behov av projektstyrning och tidsredovisning
Operativsystem:
Webbserver
Funktioner:
Projekt
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms): 495
GRATIS VERSION FINNS! Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Easit Projekt & Tid är dynamisk och passar både
stora och små företag som arbetar i projektform eller som utför uppdrag.
Systemet hanterar både enkla uppdrag och stora projekt med avancerade
projektstrukturer.
Projektplaneringen gör det möjligt att på ett enkelt sätt kontrollera
projekten, ge överblick samt öka beläggningen.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se