Åter till söksidan

 ExOpen Systems AB
 info@exopensystems.se    www.exopensystems.se  

ExOpen Report
Beskrivning:
Rapportgenerator i Excel som kan ta ut rapporter ur alla  system direkt till Excel - samtidigt
Bransch:  
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt  Anläggningsregister  Klientredovisning
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl  SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Hyresredov Avtalsfakt  Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik  Kundreskontra  EU-rapportering
Löneprogram  MPS  Säljstödsprogram
 Skatteprogram  Office: ord, kalkyl, databas  Kalkylprogram
Databasprogram  Kommunikationsprogram
 Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
ExOpen Systems hyr ut egenutvecklade programvaror
för rapportering, informationsöverföring och konsolidering. Vi bygger på
Microsofts programvaror i allmänhet och Excel i synnerhet, med tanken att
minimera behovet av support och konsultinsatser. För att ytterligare skapa
självständiga och aktiva användare arrangerar vi kurser samt ger support
för omedelbar hjälp.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se