Åter till söksidan

Gardeco Datasystem AB
 info@gardeco.se   www.gardeco.se  

GOLF 2002 - Grossist
Beskrivning:
   Affärsystem för bla Order, Leverans och Fakturering hos
 Grossist/Lagerföretag
Bransch:  
Operativsystem
 Windows
Funktioner:
Projekt
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
 SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista
Statistik Historik  Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Vi på Gardeco är specialister inom varudistribution,
ekonomi och finansiella rutiner detta ligger till grund för våra produkter
och tjänster. Bland annat detta affärssystem för Order, Leverans och
Fakturering hos Grossist/Lagerföretag. Systemet baseras på att inköp och
kundleveranser sköts med automatik, men som kan kontrolleras av
användarna.

GOLF 2002 Butiksdatasystem - Fackhandel
Beskrivning:
   Speciellt lämpat för butiker med omfattande artikelsortiment.
Bransch:  
Operativsystem
 Windows
Funktioner:
 Kostnadsställe
Projekt  Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser
 SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista
Statistik Historik  Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
GOLF 2002 - Fackhandel är, som det låter ett
butiksdatasystem för fackhandeln. Väl utarbetade rutiner för
lagerhållning, fakturering, orderhantering gör systemet speciellt lämpat
för butiker med omfattande artikelsortiment. Läs mer på http://www.golf2002.biz

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se