Åter till söksidan

Infoflex Data AB
info@infoflex.se  www.infoflex.se

Infoflex
Beskrivning: Affärssystem INFOFLEX för Redhat Linux, AIX eller Unix.
Bransch: Fordon, Handel, Industri, Grossist
Operativsystem:
Windows Nätverk Linux Unix AIX
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Löneprogram MPS Säljstödsprogram
Kommunikationsprogram
Webbutik Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
INFOFLEX är ett kraftfullt affärssystem med ett 40-tal moduler och externa lösningar. Det
helintegrerade systemet är en standardprodukt som genom en enkel parameterstyrning passar
företagets storlek och bransch.

Detta ger kunden en stabil och säker lösning som också ger en bra lönsamhetskalkyl.

Finns för Redhat Linux, AIX.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se