Åter till söksidan

Infotool Data AB
e-post: sales@infotool.se
 
http://www.infotool.se/

BI/Analyze
Beskrivning:
 Mångdimensionell analys och presentation av data som hämtats med BI/Query
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
 Rapportgenerator
Pris från cirka (SEK exkl moms):  6950
Leverantörens kommentarer:
Server för rapportsystemet BI/Suite, d.v.s.
BI/Query, BI/Web och BI/Analyze
Beslutsstödsprogram

BI/Broker
Beskrivning:
 Server för BI/Web, BI/Query och BI/Analyze med funktioner
 för administration av användare, säkerhet mm
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
 Rapportgenerator
Pris från cirka (SEK exkl moms):  300000
Leverantörens kommentarer:
Server för rapportsystemet BI/Suite, d.v.s.
BI/Query, BI/Web och BI/Analyze
Beslutsstödsprogram

BI/Query
Beskrivning:
 Grafiskt frågespråk för analys och rapportering i
 SQL-databaser.från Hummingbird Comm. Inc
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
 Rapportgenerator
Pris från cirka (SEK exkl moms):  6950
Leverantörens kommentarer:
Beslutsstödsprogram

BI/Web
Beskrivning:
 Webbklient för analys och rapportering ingående i
 BI/Suite. Kräver webbserver med BI/Broker
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
 Rapportgenerator
Pris från cirka (SEK exkl moms):  300000
Leverantörens kommentarer:
Beslutsstödsprogram

DI-Atlantis
Beskrivning:
 Samlingsbegrepp för serverversionen av analys-, rapport-
 och beslutsstödsprogramvara från Dimensional Insight Inc.
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows  Unix  AS/400
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 79000
Leverantörens kommentarer:
Serverprogram och klientprogram för beslutsstöd

DI-Atlantis Builder
Beskrivning:
 Genererar analysmodeller från databastabeller eller
 indatafiler
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows  Unix  AS/400
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 147000
Leverantörens kommentarer:
Automatisk konstruktion och produktion
av analysmodeller.
Beslutsstödsprogram

DI-Data Integrator
Beskrivning:
 Bearbetar och slår ihop indatafiler för senare bearbetning
 i DI-Atlants Builder.
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows  Unix  AS/400
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 49500
Leverantörens kommentarer:
ETL-verktyg, Extract, Transform, Load av
data till DI-Atlantis Builder.
Beslutsstödsprogram

DI-DiveLine
Beskrivning:
 Administration av användare och säkerhet samt interaktion mellan
 analysmodeller och klientprogram
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows  Unix  AS/400
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 195000
Leverantörens kommentarer:
Beslutsstödsprogram

DI-DiveMaster
Beskrivning:
 Länkar samman flera analysmodeller samt kopplar sk  lookupfiler till analysmodeller.
 Branschobereoende
Bransch:
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 26250
Leverantörens kommentarer:
Konsolidera analysmodeller och koppla
ytterligare information till modellerna
Beslutsstödsprogram

DI-Diver
Beskrivning:
 Flerdimesionellt analysprogram. Version för filserver  access
Bransch:  Branschoberoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 9500
 Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
S.k. fet klient för analys och presentation av data
i filservermiljö.
Beslutsstödsprogram

DI-Model Splitter
Beskrivning:
 Används för uppdelning av större analysmodell i ett
 flertal mindre modeller för tex säljare
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows  Unix  AS/400
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 220000
Leverantörens kommentarer:
Uppdelning av analysmodeller i flera små
modeller.
Beslutsstödsprogram

DI-ProDiver
Beskrivning:
 Flerdimesionellt analysprogram. Version för anslutning via
 DiveLine.
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 269750
Leverantörens kommentarer:
S.k. fet klient för analys och presentation av
data i analysmodeller via DI-DiveLine med IP-kommunikation.

Beslutsstödsprogram

DI-ReportDiver
Beskrivning:
 Javaklient för presentation av färdiga rapporter. Ansluts
 via DiveLine till analysmodeller
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Java
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 269750
Leverantörens kommentarer:
Rapportpresentation över internet.
Beslutsstödsprogram

DI-WebDiver
Beskrivning:
 Javaklient för mångdimesionell analys. Ansluts via
 DiveLine till analysmodeller.
Bransch:  Branschobereoende
Operativsystem:
 Java
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 269750
Leverantörens kommentarer:
Internetbaserat program för mångdimensionell
analys och rapportering
Beslutsstödsprogram

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se