Åter till söksidan

JFS Bokföring
info@jfsbokforing.se    www.jfsbokforing.se 

Programverksamheten i JFS avslutas 2008-12-31

Fem anledningar till att inte fortsätta:
1. Konkurrensen är alldeles för stor på marknaden för ekonomiprogram till mindre företag med en dominerande aktör som kan utnyttja sina stordriftsfördelar samt att konkurrensen hela tiden ökar med nya aktörer som dyker upp på marknaden.
2. Vi måste uppdatera våra program och detta kräver stora investeringar som vi inte är beredda att göra då vi inte ser att detta skulle löna sig på något sätt.
3. Det är alldeles för mycket support på programmen.
4. Det finns ingen glädje kvar.
5. Vi har inte lyckats sälja programverksamheten som har varit ute till försäljning sedan januari år 2008.
Läs mer på
http://www.jfsbokforing.se/Progverksamheten-avslutas.html

Då det har funnits intresse från vissa användare och förhoppningar om att "Open Source Utvecklare" vill vidareutveckla programmen i JFS-Serien har vi nu släppt källkoden fri i ett "Open Source" projekt.

JFS Bokföringsprogram (tidigare: Bokhållaren light)

Uppdaterat:  2006-03-23  
Beskrivning:
  Bokföringsprogrammet för det lilla företaget och redovisningskonsulten.
Bransch:   Ekonomi, Bokföring, Bokföringsprogram
Operativsystem
Windows MacIntosh Linux Unix 
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec 
Projekt 
Budget Prognoser 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Kundreskontra 
Pris från cirka (SEK exkl moms):  890
 Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

  Enkel fakturering och lager version 2005
Uppdaterat:  2004-12-27  
Beskrivning:
   Billigt faktureringsprogram med lagerfunktion
Bransch:   Handels och tjänsteföretag
Operativsystem
 Windows
Funktioner:
 Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
 Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms):  200
 Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Det här programmet bygger på Enkel fakturering och
lager som har förbättrats i den här i den här versionen. Kolla vilka
förbättringar som gjorts på vår hemsida. Ladda hem demoversionen och titta.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se