Åter till söksidan

Montania System AB
 www.montania.se e-post:   info@montania.se  

Agera Affärsstöd
Beskrivning: Flexibelt affärssystem som kan anpassas när din verksamhet växer eller
förändras.
Bransch: Alla
Operativsystem:
Windows MacIntosh
Funktioner:
Kostnadsställe
Projekt
SIE import/export
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Säljstödsprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 4000
Leverantörens kommentarer:
FileMaker-baserat affärssystem. Grundmodulen med bla kunder, korrespondens,
massutskick (brev, fax och e-post), säljstöd med kalender, offert.
Tillägg Order/Lager med lagerhantering med bla lagerplatser. Tillägg Fakturering med bla
fakturering, kundreskontra, SIE4-fil. Tillägg Projekt- och tidsredovisn. med
planering/milstolpar hanterar både tider och utlägg.


StepOne Bokföring nxt
Beskrivning
  Enkelt och komplett bokföringsprogram med t ex
  simuleringsverifikationer och budget.
Bransch:  Alla
Operativsystem
  MacIntosh
Funktioner:
Bokföring   Kostnadsställe   Subkonto Kontospec
  Klientredovisning
Bokslutsfunktioner       Budget Prognoser   Rapportgenerator
  SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms):   1495
  Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

StepOne Ekonomi nxt
Beskrivning
  Lättanvänt ekonomisystem för mindre företag
Bransch:  Alla
Operativsystem
  MacIntosh
Funktioner:
Bokföring   Kostnadsställe
Bokslutsfunktioner       Budget Prognoser   Rapportgenerator
  SIE import/export   Leverantörreskontra
Fakturering
Statistik Historik   Kundreskontra          EU-rapportering
Pris från cirka (SEK exkl moms):   2495
  Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

StepOne Integra nxt
Beskrivning
  Komplett ekonomisystem med tex fakturering,tid-och projektredovisning och order/lager med leveransorder
Bransch:  Alla
Operativsystem
  MacIntosh
Funktioner:
Bokföring   Kostnadsställe   Subkonto Kontospec
Projekt
Bokslutsfunktioner       Budget Prognoser   Rapportgenerator
  SIE import/export   Leverantörreskontra
Fakturering   Order Offert   Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista   Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik   Kundreskontra          EU-rapportering
Pris från cirka (SEK exkl moms):   5995
  Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se