Åter till söksidan

Multisoft Consulting Sweden AB
info@multisoft.se  www.multisoft.se

Softadmin® affärs- och verksamhetsplattform
Uppdaterat: 2010-10-18
Beskrivning: Effektiv skräddarsydd lösning för Er verksamhet! Ert system blir som Ni
vill ha det, tack vare färdiga komponenter!
Bransch: Oavsett bransch
Operativsystem:
Windows MacIntosh Linux Unix webbaserat
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags-
Statistik Historik Kundreskontra
Säljstödsprogram
Databasprogram Kommunikationsprogram
Webbutik Internetanpassat
Pris från cirka: 100 000 kr exkl moms
Webbaserat 1000 kr/månad
Leverantörens kommentarer:
Multisoft Consulting är Sveriges ledande utvecklare av flexibla affärs- och
verksamhetssystem.

Vi utvecklar systemlösningar utifrån era behov med Softadmin® - Sveriges mest flexibla
webbaserade plattform för affärs- och verksamhetssystem.

Kontakta oss på 020-354 354 för kostnadsfri analys av ert problem.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se