Åter till söksidan

Norstedts Juridik AB
http://www.nj.se/cms/pub/programvaror

Norstedts Bokslut
Beskrivning:
Bokslutsprogram med anläggningsregister och mallar för
årsredovisningshandlingar
Bransch: Alla
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner
SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5150
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Bokslutsbilagor
BAS-nyckeltal
Kontrollbalansräkning
Årsredovisningshandlingar

Ett komplett program för framtagande av bokslut och årsredovisning.    

Innehåller en mängd bokslutsbilagor, anläggningsregister (tilläggsmodul, pris 1490 kr) och
företagsanalys enligt BAS-Nyckeltal.
 
Det finns årsredovisningsmallar för olika företagsformer som redigeras i en inbyggd ordbehandlare.

Gratis demo www.njab.se/support

Norstedts Bokslut Företag
Beskrivning:
Bokslutsprogram med anläggningsregister och mallar för
årsredovisningshandlingar
Bransch: Företag som inte är klientbaserade
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner
SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3450
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Bokslutsbilagor 
BAS-nyckeltal 
Kontrollbalansräkning 
Åresredovisningshandlingar

Max antal företag, fem stycken 

Ett komplett program för framtagande av bokslut och årsredovisning. Innehåller en mängd
bokslutsbilagor, anläggningsregister och företagsanalys enligt BAS-yckeltal.
Det finns årsredovisningsmallar för olika företagsformer som redigeras i en inbyggd ordbehandlare

Gratis demo www.njab.se/support

Norstedts Boutredning
Beskrivning:
Boutredningsprogram som innehåller bouppteckning, bodelning- och arvskifte,
administrativa handlingar och arvsskatteberäkning.
Bransch: Begravningsbyråer, bouppteckningsbyråer, redovisningskonsulter, jurister, banker
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
5900
Leverantörens kommentarer:
Övriga Funktioner:                                                                 
   Bouppteckning 
   Bodelning- och arvskifte  
   Kontantredovisning
   Administrativa dokument
   Arvsskatteberäkning

Ett komplett program för boutredningsärenden. Innehåller bouppteckning med blankett, bodelning-  och arvskifte, kontantredovisning, en stor mängd administrativa dokument och arvsskatteberäkning.
Handlingarna kan granskas och redigeras i en inbyggd ordbehandlare

Norstedts Compact
Beskrivning:
Redovisningsprogram för mindre företag med kund- och leverantörsreskontra,
order/fakturering och lager/inköp
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe
Projekt
Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Kommunikationsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Ett mycket användarvänligt program som kan byggas på med olika programmoduler. Fältkänslig hjälp inne i programmet. Stor kapacitet som tar liten plats på hårddisken. Snabbt och effektivt. Bäst i test i tidningen Microdatorn nr 10 1999 och i tidningen Computer Sweden nr 199 2000. Riktar sig främst till mindre och medelstora företag i alla olika branscher.


Norstedts Dokument Bolag
Beskrivning:
Dokumentprogram. Innehåller över 100 juridiska dokument: AB, HB, KB,
enskild näringsidkare, ekonomiska och ideella föreningar mm
Bransch: Bolagsdokument för egen eller annans verksamhet
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
3150
Leverantörens kommentarer:
En interaktiv programvara där du på ett enkelt sätt skapar korrekta juridiska dokument och handhar ärenden inom assosiationsrätten. Programmet innehåller även registreringsblanketter till Patent- och registreringsverket. 
Hjälpsystemet innehåller både juridisk och praktisk hjälp, du slipper leta i lagtext och litteratur.

Tillgång till teknisk och juridisk support.

Norstedts Dokument Företag
Beskrivning:
Dokumentprogram. Innehåller över 200 juridiska dokument: AB, HB, KB,
föreningar, personal, hyra,lån och säkerheter, indrivning mm
Bransch: Juridiska dokument för den egna verksamheten
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
3950
Leverantörens kommentarer:
En interaktiv programvara där du på ett enkelt sätt skapar korrekta juridiska dokument och handhar ärenden inom civilrättens område. Programmet innehåller även registreringsblanketter till Patent- och  registreringsverket.

Hjälpsystemet innehåller både juridisk och praktisk hjälp, du slipper leta i lagtext och litteratur.
Tillgång till teknisk och juridisk support

Norstedts Dokument Privat
Beskrivning:
Dokumentprogram. Innehåller över 100 juridiska dokument: Köp, gåva, hyra,
lån och säkerheter, fullmakt, familj mm
Bransch: Juridiska rådgivare inom familjerätt, fastighetsrätt m fl
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
2495
Leverantörens kommentarer:
En interaktiv programvara där du på ett enkelt sätt skapar korrekta juridiska dokument och handhar ärenden inom bl a familjerätt och fastighetsrätt. Hjälpsystemet innehåller både juridisk och praktisk hjälp, du slipper leta i lagtext och litteratur. Tillgång till teknisk och juridisk support.

Norstedts Dokument Total
Beskrivning:
Dokumentprogram. Innehåller över 300 juridiska dokument:
AB, HB, KB, föreningar, köp&gåva, hyra, familj mm
Bransch: Revisorer, redovisningskonsulter, övriga rådgivare, företag
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
5900
Leverantörens kommentarer:
En interaktiv programvara där du på ett enkelt sätt skapar korrekta juridiska dokument och handhar ärenden inom hela civilrättens område. Programmet innehåller även registreringsblanketter till Patent- och registreringsverket.
Hjälpsystemet innehåller både juridisk och praktisk hjälp så du slipper leta i lagtext och litteratur. Tillgång till teknisk och juridisk support

Norstedts Ekonomianalys
Beskrivning:
Analysprogram med Räkenskaps-, Investeringsanalyser och
Kalkyler/Finansieringsmodeller.
Bransch: Alla
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3950
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Räkenskapsanalyser
Investeringsanalys
Kalkyler/Finansieringsmodeller

Ekonomianalys är ett smidigt hjälpmedel för framtagande av breda företagsanalyser. Innehåller räkenskaps- och investeringsanalyser med automatiska kommentarer och rådgivning. Det finns flera olika kalkyler/finansieringsmodeller där resultatet presenteras på rapporter.

Norstedts Klient
Beskrivning:
Ett program för administration av arbetet på ex.vis en
revisions/redovisningsbyrå
Bransch: Revisorer, redovisningskonsulter, övriga rådgivare, företag
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Klientredovisning
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1950
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
"Bas" för övriga Norstedts program
                       Anståndsansökan deklaration
                       Kundförteckning, utskrifter
                       Avancerad sökfunktion

Beskrivning:
Innehåller statushantering av alla arbetsmoment i företaget.
Du kan själv lägga till fält (egendefinierade fält)
som sedan blir sökbara i "Avancerat urval"
Textfilsimport, som gör det möjligt att ta in
uppgifter från ex. vis tidsredovisningsprogram.

Norstedts Koncern
Beskrivning:
Ett program som underlättar upprättandet av koncernredovisning
avsevärt. Lätt att använda
Bransch: Revisionsbyråer, redovisningsbyråer och konsulter, ekonomiansvariga på företag
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Bokslutsfunktioner
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3450
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner: Guide för uppläggning av koncerner, import av uppgifter,
avsnittsindelning för balans- och resultaträkning där du själv kan utforma
utseendet på koncerntablåerna, modul Förvärv- och konsolidering som med
automatik beräknar, omför och justerar, koncerntablåer med möjligheter att
göra egna justeringar och att skapa egna justeringskolumner, kassaflöde med
egen avsnittsindelning för anpassning till koncernens förutsättningar,
enkel överföring till Norstedts Bokslut för vidare bearbetning med
årsredovisning

Koncern är ett mycket användarvänligt och
lättöverskådligt program. Använder du modulen Förvärv- och konsolidering
får du automatiskt hjälp med olika beräkningar. Modulen hanterar också
olika specialfall. Har du dessutom Norstedts Bokslut kan du på ett mycket
enkelt sätt ta fram årsredovisning för koncernen genom att överföra
uppgifter från Norstedts Koncern.

Norstedts Revision
Beskrivning:
Enkelt, stabilt och ändamålsenligt verktyg för dokumentation av
revisionsuppdrag
Bransch: Revision
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5950
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Exportmöjligheter till externa ordbehandlings- eller kalkylprogram
SAF nyckeltal                   
Omfattande åtgärdsbank med möjlighet att komplettera med egna
granskningsåtgärder 
Möjlighet att skapa bransch- eller byråanpassade mallar    Användarvänligt grafiskt gränssnitt som centreras runt menyvalen Grundakt och Årsakt
Flexibel rapportgenerator avseende noterade fel, sammanfattning och  slutsats

Revisorn av idag omgärdas i allt högre grad av regler och förordningar som ställer ökande krav på en  fullödig dokumentation av utfört arbete och gjorda bedömningar. Norstedts Revision syftar till att förse dig som användare med ett verktyg som skall vara till hjälp vid upprätthållande av dessa krav.

Norstedts Skatt Företag
Beskrivning:
Skatteprogram för företag
Bransch: Företag som ej är klientbaserade
Operativsystem:
DOSWindows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3450
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet 

Norstedts Företag innehåller alla RSVs deklarationsblanketter. Du kan spara sju olika deklarationer eller beräkningar.  Dessutom ingår en mängd avskrivningsbilagor, beräkningsbilagor och andra hjälpblanketter. Fri telefonsupport ingår. Vill du ha ännu effektivare verktyg finns hela fem tilläggsmoduler att komplettera med, de kostar 950 kr per styck.

Norstedts Skatt Lilla Företagspaketet
Beskrivning:
Skatteprogram för företag
Bransch: Företag som ej är klientbaserade
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 4150
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Innehåll: Norstedts Skatt Företag och tilläggsmodulerna Bilkalkyl och Preliminärdeklaration

Norstedts Skatt Lilla Proffspaketet
Beskrivning:
Skatteprogram
Bransch: Klientbaserade företag t ex revisorer, banker
Operativsystem:
DOS Windows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 7290
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Innehåll: Norstedts Skatt Proffs och tilläggsmodulerna Bilkalkyl och Preliminärdeklaration

Norstedts Skatt Privat
Beskrivning:
Skatteprogram för privatpersoner
Bransch: Privatpersoner
Operativsystem:
DOS Windows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1950
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Du får även en boendekalkyl, bilkalkyl och en välfylld informationsbank med mängder av nyttiga uppgifter. Fri support ingår. Dessutom kan du komplettera med tilläggsmodulerna: Bilkalkyl 1 240 kr,  Boendekalkyl och fastighetsöverlåtelse 1240 kr, Fåmansföretag 1240 kr, Preliminärdeklaration 1240 kr.

Norstedts Skatt Privatpaketet
Beskrivning:
Skatteprogram för privatpersoner
Bransch: Privatpersoner
Operativsystem:
DOS Windows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3450
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Innehåll: Norstedts Skatt Privat och tilläggsmodulerna Bilkalkyl, Preliminärdeklaration och Boendekalkyl & fastighetsöverlåtelse.

Norstedts Skatt Proffs
Beskrivning:
Skatteprogram
Bransch: Klientbaserade företag t ex revisorer, banker
Operativsystem:
DOS Windows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 6150
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Programmet innehåller alla RSVs deklarationsblanketter och en mängd hjälpblanketter, kontantberäkning m m. Det finns sex tilläggsmoduler: fåmansföretag, resultatplanering, bilkalkyl, boendekalkyl och fastighetsöverlåtelse, klientdatabas, preliminärdeklaration. Moduler kostar 1490 kr   per styck

Norstedts Skatt Stora Företagspaketet
Beskrivning:
Skatteprogram för företag
Bransch: Företag som ej är klientbaserade
Operativsystem:
DOSWindows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5150
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet 

Innehåll: Norstedts Skatt Företag och alla tilläggsmoduler.

Norstedts Skatt Stora Proffspaketet
Beskrivning:
Skatteprogram
Bransch: Klientbaserade företag t ex revisorer, banker
Operativsystem:
DOS Windows Nätverk
Funktioner:
SIE import/export
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 9790
Leverantörens kommentarer:
Övriga funktioner:
Aktiehanterare med möjlighet att ladda ner dagskurser via Internet

Innehåll: Norstedts Skatt Proffs och samtliga tilläggsmoduler

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se