Åter till söksidan

ProPrat

contact@proprat.com  www.proprat.com 


LANeye
Beskrivning:
 LANeye Intrångsdetektering. Övervakar nätverket och hindrar 
obehöriga datorer att ansluta till ditt nät.
Bransch:   IT, Kommunikation och Säkerhet
Operativsystem
Windows  Nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):  685
Shareware  Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
LANeye avlyssnar nätverkstrafiken. Om en obehörig dator försöker ansluta till nätverket 
larma LANeye omedelbart och den okända datorn blockeras så att den inte kan ansluta 
till nätverket. LANeye detekterar också så kallad MAC-adress kapning och andra 
misstänkta inloggningar. Enkel installation. Kan köras på valfri dator i nätverket. Finns i 
olika varianter, för hemnätverk och fåmansföretagsnät till stora nätverk.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se