Åter till söksidan

Stexar
info@stexar.se  www.stexar.se 

Stexar Resor & Tid Light
Beskrivning: Hanterar traktamenten, resekostnader, körjournal, representation och 
avvikelsetid.
Bransch: 
Operativsystem:
Windows 
Funktioner: Uppdrags- Tidsredovisning
Pris
från cirka (SEK exkl moms): 5000
Leverantörens kommentarer:
Produkten Stexar Resor & Tid hanterar inrikes och utrikes traktamenten, 
resekostnader/utlägg i olika valutor med konton, körningar i tjänsten med egen eller 
tjänstebil, representation med konton och specifikation av deltagare samt redovisning av 
de anställdas frånvarotid och eventuell övertid.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se