Åter till söksidan

Administrativ Mjukvara AB AMAB
 info@amab.com    www.amab.com  

GMS
Beskrivning: 
Komplett och beprövat administrativt system med många utbyggnadsmöjligheter
Bransch:  
Operativsystem
DOS  Windows  Nätverk
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl  SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Hyresredov Avtalsfakt  Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik  Kundreskontra  EU-rapportering
 Säljstödsprogram
Webbutik
Pris från cirka (SEK exkl moms):  19000
Leverantörens kommentarer:
Lättanvänt, stabilt och beprövat administrativt
paket med många tillval:
· Kassahantering · Internethandel · Alternativa artikelnummer · Autogiro
· Avtalsfakturering · Centralfaktura · Direktleverans av order · EDI
· FIFO - lager- & prishantering · Koncernredovisning · Lagerhotellmodul
· Lagerställen · Likviditetsanalys · Marknadssystem · Miljöavgifter
· Beställningar från order · Skatt/avgift på artikel · Transportdokument
· Utländsk fakturering · Struktur i lager · Tillverkningsnummerhantering

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se