Åter till söksidan

Active Coach Svenska AB
e-post: info@peak24.com http://www.peak24.net/

Peak24 Affärsflöde
Beskrivning:
Peak24 Affärsflöde är ett program som ger en möjlighet
att strukturera upp beskrivningarna av företags administration
Bransch: Företag och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Anläggningsregister
Budget Prognoser
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1496
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Affärsflöde är ett program som ger en
möjlighet att strukturera upp beskrivningarna av ett företags
administration. För en nyanställd, vikarie eller för den delen
lönespecialisten som plötsligt måste sköta en del reskontra också, blir
det då lättare att utföra sina uppgifter tack vare att det finns
ordentliga rutinbeskrivningar. Strukturen för rutinbeskrivningarna utgår
från affärsflödet i företaget

Peak24 Aktiv Träning
Beskrivning:
Peak24 Aktiv Träning är ett planerings- och
uppföljningsprogram som passar alla idrotter och nivåer av utövare
Bransch: Idrottsutövare och föreningar
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
316
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Aktiv Träning är ett planerings- och
uppföljningsprogram som passar alla idrotter och nivåer av utövare.
Systemet är ett unikt hjälpmedel för dig som idrottar eller arbetar som
tränare.

Peak24 Förbund
Beskrivning
: Peak24 Förbund är ett datoriserat system för effektiv
medlemshantering mellan föreningar och förbund
Bransch: Förbund, föreningar och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
3752
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Förbund är ett datoriserat system för
effektiv medlemshantering mellan föreningar, distriktsorganisationer och
förbund. Programmet är anpassat för att direkt kunna hantera
uppdateringsfiler skapade av programmet Peak24 Medlem

Peak24 Grupplanering
Beskrivning: Peak24 Grupplanering är ett program för planering,
administration och samordning av deltagare, ledare, tider, grupper
Bransch: Klubbar, föreningar, företag
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
2280
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Grupplanering är ett dataprogram för
planering, administration och samordning av deltagare, ledare, tider,
grupper och närvaro. Programmet kan användas av alla typer av
organisationer där man har behov av att förenkla sammansättning av grupper
och effektivisera rapportering av närvaro. Med Peak24 Grupplanering får
man full kontroll över deltagare, ledare och grupper. Arbetet med utskick
av gruppbekräftelser och brev sker direkt i programmet och
sammanställningen av närvaro som tidigare tog flera dagar gör man nu på en
timme.

Peak24 Föreningsplan
Beskrivning
: Med Peak24 Föreningsplan får du värdefull hjälp att
analysera och planera din förenings verksamhet
Bransch: Förening och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
1960
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Föreningsplan är ett analys-, planerings- och
uppföljnings- program för föreningar och organisationer. Målsättningen med
systemet är att det ska fungera som en verktygslåda och idébank för en
förening som vill bygga upp och utveckla sin verksamhet på en
professionell nivå. Med Peak24 Föreningsplan får du värdefull hjälp att
analysera viktiga omvärldsfaktorer, upprätta målsättningar och fastställa
åtgärder och aktiviteter. Systemet är enkelt att använda och du leds genom
en menybaserad handlingsplan. Totalt innehåller programmet ett 30-tal
intressanta moment fördelade på föreningsplaneringens 12 huvudsteg

Peak24 Marknadsassistent
Beskrivning
: Peak24 Marknadsassistent är ett analys-, planerings- och
uppföljningsprogram för marknadsplanering
Bransch: Företag och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Säljstödsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1960
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Marknadsassistent är ett analys-, planerings-
och uppföljningsprogram för företag och organisationer som enkelt och
effektivt vill skapa en konkurrenskraftig marknadsplan. Målsättningen med
systemet är att det ska fungera som en verktygslåda och idébank för ett
företag som vill bygga upp och utveckla sin verksamhet på en professionell
nivå.

Peak24 Marknadsplan
Beskrivning:
Peak24 Marknadsplan är ett datoriserat system för
effektiv marknadsplanering
Bransch: Företag och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
684
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Marknadsplan är ett datoriserat system för
effektiv marknadsplanering i första hand avsett för utbildningar och
kurser inom området marknadsföring, ekonomi och IT. Systemet kan också
användas av mindre företag och organisationer. Med Peak24 Marknadsplan
behöver du inte fördjupa dig i avancerad marknadsekonomi och
svårbegripliga marknadsteorier.

Peak24 Medlem 6.5
Beskrivning
: Peak24 Medlem 6.5 är ett datoriserat system för
medlemsadministration som finns i tre versioner
Bransch: Medlemsadministration
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Fakturering
Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 716
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Medlem 6.5 är ett datoriserat system för
effektiv administration av en förenings eller organisations medlemmar.
Peak24 Medlem finns i tre versioner och man kan uppgradera till en högre
version med en kod. Peak24 Medlem 6.5 används idag av ca 600 föreningar,
organisationer och småföretag.

Peak24 Projektplan
Beskrivning:
Peak24 Projektplan är ett dataprogram som effektiviserar
planering, genomförande och uppföljning av projekt
Bransch: Företag och organisationer
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Projekt
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1556
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Projektplan är ett dataprogram som
underlättar och effektiviserar planering, genomförande och uppföljning av
olika typer av projekt. Programmet passar de flesta typer av projekt och
varje programrutin kan användas individuellt utan att det påverkar övriga
funktioner i programmet.

Peak24 Träningsdagbok
Beskrivning:
Peak24 Träningsdagbok är ett program för registrering av
tränings- och tävlingsnoteringar
Bransch: Idrottsutövare och föreningar
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
236
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Peak24 Träningsdagbok är ett program för
registrering av tränings- och tävlingsnoteringar och passar alla idrotter
och nivåer av utövare. Systemet är ett bra hjälpmedel både för dig som
idrottar på tävlingsnivå eller för dig som motionerar för nöjets skull.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se