Åter till söksidan

Admera Software AB
info@admera.com  www.admera.com

Admera VCS
Beskrivning: Admera Software AB fokuserar på att öka lönsamheten för små- och
medelstora företag i den grafiska branschen.
Bransch: grafiska branschen
Operativsystem:
Windows MacIntosh
Funktioner:
Kostnadsställe
Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik
MPS Säljstödsprogram
Office: ord, kalkyl, databas Kalkylprogram
Databasprogram Kommunikationsprogram
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
Admera VCS (Visual Communication System) är den nya generationen av management
information system (MIS) för den grafiska industrin. Att det är enkelt att ta fram en korrekt
offert för en trycksak är en självklarhet för oss. Den kraftfulla kalkylmotorn i Admera VCS ger
dig ett tillförlitligt prisförslag oavsett vem som beräknar offerten. Detta gör att du kan känna
dig säker på att du gör en lönsam affär. Uppgifterna från offerten följer med genom hela
tillverkningsprocessen.
 

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se