Åter till söksidan

Ahling Consulting AB - Sandödata
sandodata@ahling.se  www.ahling.se/aktie

Sandödata Aktieboken
Beskrivning: Programmet hanterar den aktiebok som alla aktiebolag måste ha.
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Kr/mån, ex vid anv via i-net
Leverantörens kommentarer:
Sandödata Aktieboken är ett dataprogram för att göra det enkelt för ett bolag att själv föra en aktiebok. Programmet kan skriva ut den aktuella eller historiska aktieboken, aktuella adresslappar, hanterar utdelningar. Du kan också enkelt skriva ut aktiebrev. Röstlängder med  olika röstvärden skriver ni lätt ut till bolagsstämman Programmet gör allt som en hantering av aktiebok och aktieägare kräver. För små och medelstora företag.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se