Åter till söksidan

Antura AB
info@antura.se  www.antura.se  

Antura Projects
Beskrivning: 
Användarvänligt projekthanteringssystem för planering
och styrning av projekt med projektportföljhantering.
Bransch: IT, Projektverktyg, Projektkontor, Systemstöd
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Projekt
Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl
Statistik Historik
Kommunikationsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 79000
Leverantörens kommentarer:
Antura Projects är ett användarvänligt
projekthanteringssystem som ger en överblick över företagets samtliga
projekt, erbjuder en tydlig projektmodell och tillhandahåller de metoder
och verktyg som krävs för att driva projekt på bästa sätt. För företag och
organisationer där projekt utgör en stor del av verksamheten.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se