Åter till söksidan

Axolot Data
info@axolot.com http://www.axolot.com  

Fraktsedel 2000
Beskrivning: 
Programvara för att hantera och skriva ut svenska
fraktsedlar. Även etiketter kan skrivas ut.
Bransch: Frakt/godshantering
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
395
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Fraktsedel 2000 är ett lättanvänt program för att
skriva ut och hantera fraktsedlar enligt Svensk standard.
- Fraktsedlarna skrivs ut på vanligt papper.
- Databas där du kan lägga in dina kunder/godsmottagare för att sedan
enkelt lägga in dessa i fraktsedeln.
- Fraktsedlar kan sparas som mallar, så att återkommande uppgifter inte
behöver fyllas i varje gång.
- Hantering av farligt gods.
- Utskrift av godsetiketter

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se