Åter till söksidan

BL Info    Björn Lundén Information AB
länk till leverantören: www.blinfo.se 
e-post: info@blinfo.se 

BL Start
Beskrivning: BL Start är bokföringsprogrammet för dig som vill sköta bokföringen på enklast tänkbara sätt. 
Bransch: Alla branscher, kontoplan för förenklat årsbokslut  
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Bokföring
Rapportgenerator
SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1250
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
BL Start är bokföringsprogrammet för dig som vill hantera bokföringen på enklast tänkbara sätt. Med hjälp av konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer, debet eller kredit.  


 

BL Förening
Beskrivning: BL Förening är ett bokföringsprogram för främst ideella föreningar som vill hantera bokföringen på enklast tänkbara sätt.
Bransch: Främst ideella föreningar, men kan användas för alla företagsformer, alla
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring
Kostnadsställe
Bokslutsfunktioner
Budget Prognoser
Rapportgenerator
SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1160
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Med BL Förening sköter du bokföringen på enklast tänkbara sätt. Med hjälp av
konteringsguider bokför du snabbt och enkelt utan att behöva känna till vare sig kontonummer,
debet eller kredit.
Programmet är främst anpassat efter just ideella föreningars särskilda behov. Alla
grundinställningar är gjorda utifrån detta, bland annat när det gäller momsen. En förvald
kontoplan anpassad för ideella föreningar finns inlagd. Dessutom har du möjlighet att redovisa
kostnadsställen, vilket är mycket praktiskt i en förening bestående av olika sektioner.

BL Bokföring
Beskrivning:
Bokföringsprogrammet med de nöjdaste användarna 
Bransch: Alla branscher, flera branschkontoplaner finns 
Operativsystem
Windows
Nätverk
Webbaserat 
Funktioner:
Bokföring
Kostnadsställe
Subkto/kontospec
Projektredovisning
Anläggn.register
Klientredovisning
Bokslutsfunktioner
Budget/prognoser
Rapportgenerator
SIE import/export
EU-rapportering
Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
BL Bokföring är vårt mest sålda bokföringsprogram. Programmet är mångsidigt med många smarta funktioner som effektiviserar ditt arbete.

Det är också en del i ekonomisystemet BL Administration och kan därför integreras med fakturering, lön, leverantör, tidredovisning, mm. Där finns även en modul för dig som är i behov av mer avancerad redovisning med t ex kostnadsbärare, projekt, anläggningsregister m.m. Se BL Bokföring Plus för mer information.

Fyra år i rad har BL Administration utsetts till vinnare i SRF:s stora undersökning ”Nöjd Kund”.

 

BL Bokföring Plus
Beskrivning: Ett bokföringsprogram med funktioner för avancerad redovisning med bl a kostnadsbärare, projekt.
Bransch: Alla branscher, alla företagsformer. Anpassning till olika branschkontoplaner
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring
Kostnadsställe
Subkonto Kontospec
Projekt
Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner
Budget Prognoser
Rapportgenerator
SIE import/export
EU-rapportering
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3900
Leverantörens kommentarer:
Förutom de funktioner som ingår i BL Bokföring finns även ett anläggningsregister och
möjlighet att redigera olika rapporter. Programmet räknar automatiskt ut nyckeltal enligt BAS-
gruppens standard. Du har också möjlighet att göra branschjämförelser av dina nyckeltal och få
hjälp att tolka dem.

 

BL Administration - BL Bokslut och årsredovisning
Uppdaterat: 2010-10-27 
Beskrivning: Ett kraftfullt årsredovisningsprogram med alla funktioner du behöver för
bokslutet och årsredovisningen.
Bransch:
Operativsystem
Funktioner:
Bokslutsfunktioner
SIE import/export
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3900
Leverantörens kommentarer:
BL Bokslut och årsredovisning är integrerat med BL Bokföring, men har du ett annat
bokföringsprogram kan du enkelt föra över uppgifterna genom en SIE-överföring.
 

BL Fakturering
Beskrivning:
Faktureringsprogram för dig som vill ha kontroll på kundfakturorna 
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Nätverk
Webbaserat 
Funktioner:
Fakturering
Order offert
Lager inköp beställning
Inläsning av prislistor
Hyresredov Avtalsfakt
Statistik historik
Kundreskontra
Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Ett lätthanterligt faktureringsprogram för små och medelstora företag. Du kan utforma fakturorna exakt som du vill ha dem.

Du kan även göra kontantfakturor som är ett godkänt alternativ till att använda ett certifierat kassaregister. Detta är lämpligt för företagare som inte har så många kontantförsäljningar per dag, t ex frisörer, hantverkare och massörer m fl.

BL Fakturering hanterar bl a HUS-tjänster (ROT och RUT). Programmet ser till att alla nödvändiga uppgifter kommer med på fakturan samt att den preliminära skattereduktionen dras av på rätt sätt från totalbeloppet. Programmet hanterar även den begäran om utbetalning du skickar till Skatteverket. 

 

BL Administration - BL Fakturering Plus
Uppdaterat: 2010-10-27 
Beskrivning: Ett kraftfullt och komplett faktureringsprogram med många avancerade
funktioner.
Bransch: Alla branscher, alla företagsformer. Anpassning till olika branschkontoplaner
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt
Statistik Historik Kundreskontra
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 3900
Leverantörens kommentarer:
I BL Fakturering Plus ingår, förutom det som finns i BL Fakturering, även funktioner för
lagerhantering, offerthantering, avtalsfakturering och autogiro.
 

 

BL Leverantör
Beskrivning
: Ett program för dig som vill som vill ha full kontroll över dina leverantörsfakturor 
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Nätverk
Webbaserat 

Funktioner:
Leverantörreskontra
Statistik Historik
Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo

Leverantörens kommentarer:
Med hjälp av BL Leverantör kan du snabbt och enkelt registrera dina leverantörsfakturor och betalningar. Du skapar enkelt en betalfil som du kan skicka till postgirot eller bankgirot för bevakning eller betalning.
Med ett uppdaterat leverantörsregister sköter du leverantörsbetalningarna snabbt och effektivt. I registret lägger du in alla uppgifter om leverantörerna, förutom grunduppgifter även reskontrakonto, kostnadsställe, EU-momsnummer, referenser mm. Leverantörsregistret är lättarbetat samtidigt som det innehåller en hel del avancerade funktioner.
 

 

BL Lön
Beskrivning: Lättarbetat löneprogram till ett riktigt lågt pris 
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Löneprogram
Kommunikationsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
BL Lön är ett lättarbetat löneprogram där du registrerar löner utifrån färdiga lönearter och skriver ut lönebesked till den anställde. Programmet skapar en betalfil för utbetalning via internetbank eller via Bankgirot.

De vanligaste lönearterna finns upplagda i programmet, så allt du behöver göra är att lägga in uppgifter om de anställda och sedan börja registrera löner. I programmet skapar du enkelt lönebesked till den anställde och tar fram kontrolluppgifter. Programmet skapar en betalfil för utbetalning via internetbank eller via Bankgirot.

Programmet är lämpligt för dig med upp till 50 anställda.

För att ett löneprogram ska kunna beräkna skatt automatiskt måste det vara uppdaterat med aktuella skattetabeller. Därför bör du uppdatera ditt BL Lön vid varje årsskifte då årets skattetabeller läggs in i programmet. Vid köp av programmet ingår support- och uppdateringsavtal i sex månader. 


 

BL Tidredovisning
Beskrivning: Tidredovisningsprogram för företag som fakturerar kunder arbetad tid 
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Nätverk
Webbaserat 
Funktioner:
Uppdrags- Tidsredovisning
Internetanpassat
Kommunikationsprogram 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1990
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Ett mycket lämpligt tidredovisningsprogram för alla företag som fakturerar sina kunder för arbetad tid. Det kan vara allt från redovisnings- och revisionsbyråer till byggföretag och olika typer av konsultföretag. Du får fram ett faktureringsunderlag och kan enkelt skriva ut fakturor.

Du och dina medarbetare kan även registrera tid var ni än befinner er med hjälp av programtillägget BL Webbtid.
 

 

BL Tidlogg
Beskrivning: BL Tidlogg är ett litet program för tidredovisning du kör vid sidan av
BL Tidredovisning, t ex på en bärbar dator du har med dig.
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Uppdrags- Tidsredovisning
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 100
Leverantörens kommentarer:
Programmet hjälper dig som debiterar ut din egen tid att hålla reda på hur mycket tid du lagt
ner på ett visst arbete. Du har möjlighet att koppla på en tidtagningsfunktion som stöd för dina
registreringar. Sedan uppdaterar du tidredovisningsprogrammet med hjälp av t ex en textfil via
e-post. Programmet är ett programtillägg till BL Tidredovisning.

BL Webbtid
Beskrivning: BL Webbtid är ett programtillägg till BL Tidredovisning som låter dig
och dina medarbetare registrera tider över nätet.
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
webbaserat
Funktioner:
Uppdrags- Tidsredovisning
Internetanpassat
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 750
Leverantörens kommentarer:
Dina upplagda kunder och arbetskoder exporterar du snabbt och enkelt till registreringssidan
på internet så att du kan använda dina egna register när du registrerar tid. När du vill debitera
hämtar du lika enkelt hem registrerade tider från internet.
BL Webbtid används integrerat med BL Tidredovisning.

BL Skatt
Beskrivning:
 Ett lättanvänt skatteprogram som snabbt och enkelt gör alla typer av deklarationer 
Bransch:  Alla branscher
Operativsystem:
Windows
Nätverk 
Funktioner:
Skatteprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms):
 1490
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Med BL Skatt gör du snabbt och enkelt företagets och din egen deklaration. I programmet finns alla deklarationsblanketter samt hjälpblanketter. Du gör enkelt en skatteberäkning som visar om du betalat för mycket eller för lite skatt. Programmet gör automatiskt en deklarationskontroll som varnar för misstänkta fel.

Fri support ingår i priset. Supporten omfattar inte bara programfrågor utan även skatte- och deklarationsfrågor.

BL Skatt är deklarationsprogrammet med de nöjdaste användarna enligt SRF:s stora undersökning ”Nöjd kund" de sista tre undersökningsåren!
 

 

 

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se