Åter till söksidan

Briljant Ekonomisystem AB
länk till leverantören:
www.briljant.se
e-post: info@briljant.se

Briljant Ekonomisystem
Uppdaterat: 2003-03-21
Beskrivning: Helintegrerat administrativt program med kraftfulla funktioner för tid-, projektredovisning, bokslut och årsredovisning
Bransch: Redov-, revisionsbyråer, övriga konsulter, fastighetsförvalt
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 100 kr/månad
Leverantörens kommentarer:
Sedan starten 1995 har över 3000 företag i olika branscher valt Briljant för sina administrativa rutiner. Programmet innehåller unika funktioner för tid- och projektredovisande företag.
Briljant marknadsförs och installeras av återförsäljare med lång erfarenhet av ekonomi och administration. Se vidare www.briljant.se . Pris från 100 kr/månad.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se