Åter till söksidan

DPR Systemservice
dprsys@dprsystemservice.com   www.dprsystemservice.com  

Bokslut / årsredovisning
Beskrivning: Bokslutsprogram med årsredovisning/årsbokslut för AB, HB, firma, BRF, och föreningar.
Bransch: Småföretag och föreningar
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Leverantörens kommentarer:
DPR Bokslut är marknadens kanske mest lättjobbade program för bokslutsbilagor och
årsredovisningshandlingar. Programmet importerar data från SIE-fil och skapar
automatiskt bilagor i form av kontosaldon. Har även specifikat bilagor för lager,
kassainventering, Interima fordr./skulder m m samt innehåller en funktion för
bokslutssimulering. Utskrifter på papper eller på PDF-fil, som kan omvandlas till Word-
format med hjälp av billiga tilläggsprogram.

Den ultimata rimstugan
Beskrivning: Detta lilla freeware-program har som databas en komplett ordförteckning av
svenska ord. I programmet anger du valfri textsträng, sedan visas alla ord
som slutar på textsträngen. Idealiskt för julrim, rimmad vers och liknande.
Bransch: Underhållning
Operativsystem
Windows
Funktioner:
GRATIS VERSION FINNS!
Pris från cirka (SEK exkl moms): 0
Leverantörens kommentarer:
Tills vidare är detta program kostnadsfritt. Om vi skulle välja att ta betalt för det kommer
priset att vara mycket lågt.

DPR Analys av 3:12-reglerna
Beskrivning: Visar åskådligt hur skatt på utdelning och lön ändrats med de nya reglerna. Visar 
skatteskillnaderna i olika företagsformer. Innehåller även F-skatteanalys för näringsidkare m m
Bransch: Alla småföretagare men speciellt revisorer och ekonomer
Operativsystem:
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Skatteprogram 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1290
Gratis Demo 
Leverantörens kommentarer:
Se  beskrivningen på hemsidan. Den visar betydligt tydligare hur programmet fungerar än en beskrivning i ord.  
Ger en  tydlig bild av skatteeffekterna av de nya reglerna och ger dig möjlighet att simulera olika tänkbara alternativ med av utdelning, lönesummor m m. Du kan även simulera skillnaden mellan olika år och du kan jämföra skillnaden i beskattning om företaget drivs som AB eller som HB/firma. Du aviseras när programmet uppdateras med nya versioner  


DPR F-skattekoll
Beskrivning: För näringsidkare och redovisningskonsulter är detta program mycket nyttigt. Programmet besvarar frågan "Hur ligger jag till med F-skatten?" Betalar jag för lite så att jag får en skattesmäll?  Programmet visar med stor exakthet hur hög skatten blir. Tar hänsyn till privata avdrag och inkomster utöver rörelsen, och givetvis även till eventuell moms som ska betalas per år. 
skatteskillnaderna i olika företagsformer. Innehåller även F-skatteanalys för näringsidkare m m
Bransch: Alla småföretagare men speciellt revisorer och ekonomer
Operativsystem:
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Skatteprogram 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 690
Gratis Demo 
Leverantörens kommentarer:
Se  beskrivningen på hemsidan. Den visar betydligt tydligare hur programmet fungerar än en beskrivning i ord.  

DPR Anläggningsregister
Beskrivning: 
Anläggningsregister för små och medelstora företag
Bransch: Alla företag
Operativsystem
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Anläggningsregister
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1290
Leverantörens kommentarer:
Programmet registrerar alla anläggningstillgångar. Import av inköp och försäljningar kan göras via SIE-fil. Man kan uppdela anläggn tillgångarna i olika UNDERGRUPPER om så önskar.  Programmet kännetecknas av enkelhet, vettig uppläggning, ingen onödig överarbetning av registrering, och god överblick över vad som registrerats.

DPR Bokföring med fakturering,
leverantörsreskontra m m
DPR Administration omfattar
Bokföring,
Fakturering med reskontra,
Leverantörsreskontra,
Löner,
Årsredovisning, Bokslutsprogram,
Dokumentprogram, Aktiebolagsbildning, Aktiebok..

Beskrivning: 
DPR bokföring är ett mycket komplett och kraftfullt program. Även Klientredovisning / klientbokföring,
Kan användas integrerat med försystem eller fristående
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Klientbokföring / Klientredovisning Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Statistik, Historik Kundreskontra Leverantörsreskontra Lönereskontra Projekt Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export, Fakturering
Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1695 för 1-5 företag 6000 för obegränsat antal företag
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Pris varierar avseende ett företags användning från 1695:(1-9 företag till 6000 kr för obegränsat antal. Service-
abonnemang 12 månader ingår. Årligt serviceabonnemang krävs kostar samma som företa årets köp.
På vår Hemsida  www.dprsystemservice.com  kan du läsa mer om alla ovanstående program och ladda
 ner demoprogram eller skarpa program.

DPR Bokslutskalkyl
Beskrivning: 
Bokslutshjälpmedel för alla företag, redovisningskonsulter och revisorer
Bransch: Alla företag, speciellt för aktiebolag
Operativsystem
Windows med eller utan Nätverk
Funktioner:
Bokslutsfunktioner
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1200
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Ett hjälpmedel för att göra korrekta beräkningar av underlag för avsättning till periodiseringsfond och bolagets skatt. Programmet importerar via SIE en resultatrapport, tar hänsyn till alla ej avdragsgilla kostnader m m. Med stöd av dessa korrigeringar erhålls automatiskt ett underlag för periodiseringsfond, Man kan ange viss avsättning til  Per.fond, vilket ger som resultat bolagets avsättning till skatt. Utskriften fungerar som
bokföringsunderlag eftersom konteringsförslag sker automatiskt. Enormt arbetsbesparande och hjälper dig att undvika räknefel som kan bli mycket dyrbara. All inmatning sker i ett enda formulär. Du ser samtidigt alla registrerade belopp. Kan användas för obegränsat antal bolag.

DPR deklaration och skatt
Beskrivning: Komplett deklarationsprogram med nästan alla Skatteverkets blanketter.
Import från bokföring, Lättarbetat och kompakt
Bransch: Redovisningskonsulter och privatpersoner
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Skatteprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 500
Leverantörens kommentarer:
Programmet är nytt från 2008. Kännetecknas av extrem enkelhet och smart design. Vid import av bokföring kommer ALLA rader i näringsbilagan att kunna överföras, även skattemässiga justeringar och underlag för räntefördelning. Utskrift kan ske på skrivare eller som PDF-fil, vilket gör att man kan skicka alla färdiga blanketter direkt till kunden via e-post. Pris för redovisningskonsulter per år är 2900 kr, inget tillägg för nätverk el dyl.


DPR dokument
Beskrivning: 
Program för att skapa juridiska dokument m m
Bransch: Redovisningskonsulter, revisorer, företagare
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
1900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Programmet skapar ett stort antal dokument til papper eller PDF-fil som kan konverteras till DOC-fil. De dokument som skapas är bl a bolagsbildning, stämmoprotokoll, registreringar till PRV, kompanjonsavtal, köpeavtal, företagsöverlåtelseavtal. programmet fungerar mycket smidigt och användaren kan i minsta detalj justera de föreslagna dokumenten samt överföra dessa till Word, maila eller faxa dem m m.

DPR Körjournal
Beskrivning: 
Ett PC-program som hjälper dig att hålla reda på dina bilkörningar så att du slipper skatteproblem pga tjänstebilen
Bransch: Alla företagare och alla företag som har tjänstebilar
Operativsystem
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
695
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Programmet hjälper dig att snabbt registrera tjänste- och privata bilkörningar. Du kan registrera alla ofta förekommande körningar via snabbkoder, du kan registrera i annan ordning än kronologisk, du kan få ut reseräkning, statistik m m.  Programmet är "räddaren i nöden" för den som slarvat med körjournalen men vill få ordning på detta i efterhand.

DPR Lön
Beskrivning: Sveriges förmodligen mest lättarbetade löneprogram
Bransch: Småföretag
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Löneprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Leverantörens kommentarer:
DPR Lön är mycket smart utformat i löneberedningen. Det innebär bl a att du inte behöver
registrera lönearter, du anger antal / timmar i de olika rutor som avser ex vis månadsön,
timlön, övertidsarbete, ob-ersättning, bilförmån, fri kost, traktamenten m m. Därför går det
snabbt att registrera en lön, en annan fördel är att säkerheten är högre att lönen blir
korrekt, jämfört med konventionella lönesystem. Trots sin enkelhet är DPR Lön helt
komplett, med de normala rapporterna, som kontrolluppgifter, semesterdagar etc


DPR Tidsredovisning
Beskrivning: 
Tidsredovisningssystem för revisorer och redovisningskonsulter men även för andra konsulter
Bransch: Tjänsteföretag
Operativsystem
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
2500
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Programmet registrerar all arbetad och även icke arbetad tid samt sammanställer underlag för fakturering men även statistik per anställd, speciellt anpassad för krav från revisorer. Kan importeras till faktureringen
Kännetecknas av enkelhet, snabbhet och överblickbarhet. Innehåller funktioner för att snabba upp registreringen. På varje rad kan registreras Månad, dag, kundnr, arbetstidsartkod, antal. timmar, samt en beskrivande text om vad man mer i detalj har gjort.

DPR Årsredovisning
Beskrivning: 
Registrerar och skriver ut årsredovisningar. Indata är  SIE-fil. Med unika egenskaper som gör arbetet snabbt och säkert. Utskrift kan ske till PDF-fil som kan konverteras till Word-format vilket ger möjlighet till obegränsade efterhandsjusteringar.
Bransch: Redovisningskonsulter, Revisorer samt alla aktiebolag
Operativsystem
Windows med eller utan nätverk
Funktioner:
Bokslutsfunktioner SIE import/export
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Programmet hämtar resultat- och balansräkning från Sie-fil, såväl enl EU bas som Bas 96. Skapar samtidigt alla noter som enl årsredov.lagen krävs. Utskrift på papper, på skärm eller som PDF-fil. Man kan själv ändra alla ledtexter som förekommer i en årsredovisning,
så att den anpassas efter företagets egna förutsättningar. Detta är det årsredovisningsprogram som är enkelt, snabbt och flexibelt!

DPR Lön
Beskrivning: Sveriges förmodligen mest lättarbetade löneprogram
Bransch: Småföretag
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Löneprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Leverantörens kommentarer:
DPR Lön är mycket smart utformat i löneberedningen. Det innebär bl a att du inte behöver
registrera lönearter, du anger antal / timmar i de olika rutor som avser ex vis månadsön,
timlön, övertidsarbete, ob-ersättning, bilförmån, fri kost, traktamenten m m. Därför går det
snabbt att registrera en lön, en annan fördel är att säkerheten är högre att lönen blir
korrekt, jämfört med konventionella lönesystem. Trots sin enkelhet är DPR Lön helt
komplett, med de normala rapporterna, som kontrolluppgifter, semesterdagar etc

DPR Datafångst från Internetbank
Beskrivning: 
Datafångst  från Internetbank/Epostgiro. Med "cut and
paste-teknik" importeras alla händelser, omvandlas till SIE-fil.
Bransch: Alla småföretag oavsett bransch
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1250
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Programmet ger dig möjlighet att från valfr Internetbank och Eplusgiro skapa en bokföring av alla penningtransaktioner. Utdaga en SIE-fil som kan importeras i ditt bokköringsprogram. Programmet innehåller igenkänning av alla tidigare inmatade kontohavare som man kan i förväg kontera.
Exempel: AB SVENSKA SHELL är en mottagare av betalning.
Man kan registrera kontering av detta på ex vis drivmedel plus ing.moms-kontot.
Ger möjlighet till en okänd nivå av arbetsbesparing av
bokföringen plus den trevliga egenskapen att postgiro och checkkontona ALLTID stämmer.

DPR  Överföring från SPCS kundregister till Microsoft Outlook adressbok
Beskrivning: 
Slipp dubbelregistrera kontaktpersoner i Outlook. Överför
kundregister från SPCS adm,, HOGIA, BRILJANT XOR m f
Bransch: Alla branscher
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
495
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Överför från administrationsprogrammet kundregister med kontaktpersoner till Outlook, som därefter även kan tankas över till mobilen. Slipp dubbelarbete. Undvik katastrof med förlorade data i mobilen, och i office-programmen. Gör personalen effektivare genom att alla kund-/leverantörsdata i administrationen kan användas i Office-programmen.
Programmet finns i versioner för SPCS Adm, Hogia, XoR, Briljant och kan på begäran utökas med ytterligare anpassningar

Fakturering
Beskrivning: Fakturering med lagerstyrning. Programmet kan hantera obegränsat
med företag, och innehåller även en enkel men effektiv
Bransch: Småföretag
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags-
Statistik Historik Kundreskontra
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Leverantörens kommentarer:
Inköpspris 1900, gratis support 12 mån, sedan tillk.oblig. serviceabonnemang med 1200 kr
per år. Support ges via telefon, mail samt via fjärrkopplings- funktion, som snabbt
identifierar ev användarproblem. Programmet kan sammankopplas med DPR bokföring.
Innehåller även bl a hyresredovisning, leverantörsreskontra, inkassohantering.
Tidredovisninbg som kan exporteras till färdiga fakturaunderlag.

Kontantfakturering

Beskrivning: Program för att registrera kontantförsäljning med Kontantfaktura
Bransch: Småföretag
Operativsystem: Windows
Funktioner: Fakturering, fakturjournal, export till valfritt bokföringsprogram.
Gratis Demo
Pris 1500
Leverantörens kommentarer:
Den nya kassaregisterlagen medger att om man upprättar kontantfakturor som innehåller köparens namn och adress undantas man från kravet att ha ett certifierat kassaregister. Programmet ”kontantfaktura” bygger på vårt faktureringsprogram men är modifierat för att spara maximalt med tid vid registrering och utskrift. Detta gör att programmet fungerar i stort sett lika snabbt som ett kassaregister. Programmet vänder sig till företag som har återkommande kundkrets och har relativt litet antal kunder per dag (ex. vis max 50).

Frisörer, massörer, naprapater,terapeuter,tandläkare,privatläkare,VVS-butiker är exempel på företag som kan använda systemet.

Skatteverkets information om de krav som ställs för att kontantfaktura ska godkännas som ersättning till certifierat kassaregister kan du läsa på vår hemsida, liksom en utförliug presentation av programmets funktioner.

Programmet kan hantera obegränsat med företag

Inköpspris 1500, gratis support 12 mån, sedan tillk.oblig. serviceabonnemang med 1200 kr
per år. Support ges via telefon, mail samt via fjärrkopplings- funktion, som snabbt
identifierar ev användarproblem. Programmet kopplas via SIE-fil med valfri bokföring.

 

Kontroll av kontoutdrag

Beskrivning: Med detta tilläggsprogram till din bokföring kan du äntligen slippa att leta differenser
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk Webbaserat
Funktioner:
Bokföring
SIE import/export
Internetanpassat
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Vid webb-användning betalar du 99 kr/månad per användare.
Ring 026-98711 för mer information
Leverantörens kommentarer:
Att leta differenser mellan bokföringens banksaldo och bokföringens saldo på
kontot är ett trist och tidsödande arbete, men tyvärr nödvändigt.
Med detta tilläggsprogram till din bokföring kan du äntligen slippa detta elände. Programmet är ett "totalt
nytänkande". Du kan i ett fönster exakt se vad saldot på bankkontot blir med registrerade poster. Du
ser direkt vad skillnaden mellan bankens utdrag och det som registrerats består i. När månaden är slut
och när du har lagt in alla in- och utbetalningar i bankkontot så att slutsumman som visas stämmer mot
bankens utdrag klickar du på "Överför till bokföringen".
Programmet finns i dels en version integrerat med DPR bokföring, dels en fristående version. I den
fristående skapas en SIE-fil som du kan importera till ditt bokföringsprogram. Programmet "Kontroll av
kontoutdrag" kan
samtidigt hantera kontoutdrag från bank, plusgiro, kreditkontofakturor och kassan. Programmet kan
köras både i lokal dator och i "molndrift". I sådana fall kan du även använda programmet på surfplattor
och med Mac.

Se mer om detta nya hjälpmedel på dprsystemservice.com.
 


Sidan uppdaterad: 2012-11-23

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se