Åter till söksidan

Elicon Data AB
info@elicon.se   www.elicon.se 

Senaste nytt (2011-06-01)

Vidareutvecklingen av Elicon Express och Expand upphör tillsvidare. Därmed marknadsförs inte heller programmen till slutkund.

Elicon är öppna för samarbetspartner som kan överta vidareutveckling och marknadsföring av produkterna.

Elicon Expand

Beskrivning:    Öppet ekonomisystem för Windows och Linux
Bransch:   Mindre till medelstora företag. Kan bransch-  kundanpassas
Operativsystem
 Windows  Nätverk  Linux
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt
 Anläggningsregister  Klientredovisning
Budget Prognoser
 Rapportgenerator
SIE import/export
 Leverantörreskontra
Fakturering
 Order Offert  Lager Inköp Beställning
Hyresredov Avtalsfakt
Statistik Historik
 Kundreskontra
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):  4990
Leverantörens kommentarer:
Elicon Expand är en serie ekonomi- och affärssystem
där du utför dina vardagliga arbetsuppgifter rakt på sak, snabbt, enkelt
och säkert. Har du en fast Internet förbindelse, kan du göra systemet
åtkomligt över Internet. Du kan själv bygga ut systemet med egna register
och egen dokumenthantering. Dina utbyggnader blir fullständigt integrerade
i ekonomisystemets övriga delar.

Elicon Express
Beskrivning: Komplett ekonomisystem för Windows och Linux.
Bransch: Små företag och organisationer
Operativsystem:
Windows Nätverk Linux
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Hyresredov Avtalsfakt
Statistik Historik Kundreskontra
Löneprogram
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2950
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Elicon Express är ett ekonomiprogram där du utför dina vardagliga arbetsuppgifter rakt på sak, snabbt,
enkelt och säkert. Alla moduler är integrerade med bokföringen. Har du en fast Internetförbindelse,
kan du även göra systemet åtkomligt över Internet. Programmet kan fritt laddas ner för prov.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se