Åter till söksidan

Enovation AB
kickstart@enovation.se  www.mwork.se 

mWork kickstart!
Beskrivning: mWork kickstart är ett komplett gratis mobilt ärendehanteringssystem 
baserat på det framgångsrika mWork-systemet.
Bransch: Mobil ärendehantering
Operativsystem:
Oberoende, webbaserat
Funktioner:
Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 0
GRATIS VERSION FINNS! 
Leverantörens kommentarer:
Äntligen kan alla företag, helt gratis, utnyttja smart mobil teknik och köra serviceärenden 
till och från sina tekniker och montörer. Använd era befintliga mobiler och vanliga 
datorer. Allt körs via webben! Med mWork kickstart tar Enovation ett helt nytt grepp om 
marknaden för mobila tjänster för företag. I dag finns inget liknande erbjudande på 
marknaden. Gå in på www.mwork.se och registrera er!

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se