Åter till söksidan

FDT AB
info@fdt.se www.fdt.se 

FDT Avance
Beskrivning: Affärssystem som är busenkelt att använda!
Bransch: Grossister, butiker, konsulter - vi har över 150 branscher
Operativsystem
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Löneprogram MPS Säljstödsprogram
Webbutik Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
FDT Avance har idag fler än 2000 företag som
dagligen använder systemet som är busenkelt att använda. Innehåller
moduler som klarar de flesta behoven. Det finns även en butiksdatamodul
som ger det allra bästa butiksdatasystemet till den krävande butiken. FDT
har funnits sedan 1979 och vi har idag över 4000 företag som använder våra
system. Ring oss för en snabb kontakt 0920-243310.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se