Åter till söksidan

Fackhandelsdata
birger.olofsson@fhd.se  www.fhdkompass.se

FHD_Kompass, FHD Kompass
Beskrivning: Butiksdatasystem med kassa- och faktureringsfunktion
Bransch: För alla branscher med behov av en modern datakassa
Operativsystem:
Windows Nätverk Linux
Funktioner:
Fakturering Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista
Kundreskontra
Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
FHD_Kompass är ett modernt kassaprogram. FHD Kompass kassasystem hyr man, inga dyra
licenskostnader. Datakassa som kan fås med kortläsare för kontokort, kundkort, klubbkort.
Handdator, handterminal finns. Kontant- och kreditförsäljning, fakturering. Inventering och
lagervärdeslista. Artikel- och prisuppdatering, inläsning av prisfil. Butiksdata och
butiksdatasystem har Fackhandelsdata levererat i 20 år.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se