Åter till söksidan

GADS AB
e-post:menyx@gads.nu http://gads.nu/

Generella administrativa datasystem
Beskrivning:
För små och medelstora företag, affärssystem, hyresadm,
inkasso, dagbok-agenda + databas
Bransch: Tjänsteföretag, handel, förvaltning
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Bokföring
Klientredovisning
Budget Prognoser
Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1000
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se