Åter till söksidan

HansaWorld Sverige
sweden@hansaworld.com  http://www.hansaworld.com/sv/

HansaWorld Enterprise
Beskrivning: Ett enda, integrerat affärssystem - finans, logistik, CRM, intranät, 
mobila lösningar och mycket mer .
Bransch: Affärssystem, ERP, CRM
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk Linux Unix 
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec 
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning 
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning 
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- 
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering 
MPS Säljstödsprogram 
Skatteprogram Kalkylprogram 
Kommunikationsprogram 
Webbutik Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
Gratis Demo 
Leverantörens kommentarer:
Internationellt affärssystem tillgängligt på ca. 20 olika språk. Plattformsoberoende 
integrerat ERP och CRM system tllgängligt för Mac OS X, Windows 2000 till XP, 
Windows CE, Unix, Linux och OS/400. Även stöd för PDA och Symbian. Inbyggd teknik 
för nätverkskommunikation gör att systemet fungerar över internet, även utan Citrix. 
Utöver traditionella moduler såsom lagerhantering, redovisning och fakturering finns 
även moduler för serviceorder, uthyrning, resursplanering, POS och hotel.

HansaWorld Express
Beskrivning: Startpaketet - Enkelt och effektivt Enkelt och effektivt.
Bransch: 
Operativsystem:

Windows MacIntosh Nätverk Unix Symbian, Pocket PC
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec 
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning 
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning 
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- 
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering 
MPS Säljstödsprogram 
Kalkylprogram 
Kommunikationsprogram 
Webbutik Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
Gratis Demo 
Leverantörens kommentarer:
HansaWorld Express Start är ett program för 4-10 användare som innehåller alla 
nödvändiga funktioner för fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra, bokföring 
och hantering av inventarier. HansaWorld Express finns som lösning anpassad för 
tjänsteföretag som lägger vikt på uppföljning och genomförande av projekt samt som 
HansaWorld Express Handel för inköp, order och varulager.

HansaWorld FirstOffice
Beskrivning: Bokföring med fakturering och leverantör
Bransch: Bokföringsprogram
Operativsystem:
Windows MacIntosh Linux Unix 
Funktioner:
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning 
Inläsning prislista 
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering 
Säljstödsprogram 
Office: ord, kalkyl, databas 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 800
Gratis Demo 
Leverantörens kommentarer:
FirstOffice är ett integrerat bokföringsprogram från HansaWorld med fakturering, 
in-utbetalningar, kund- och leverantörsreskontra, kund- och leverantörsregister, artiklar, 
priser, sie-exporter med mera. FirstOffice är lämpligt både för förstagångsanvändare i 
behov av enkelhet som för de mer erfarna användarna i behov av effektivitet och 
snabbhet. FirstOffice är enkelt, kraftfullt och roligt.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se