Åter till söksidan

Högfeldt Datakonsult AB
Länk till leverantör:
www.hogfeldt.se
e-post: info@hogfeldt.se

Prenumerant
Uppdaterat: 2009-02-03
Beskrivning: Ett system för hantering av prenumeranter till tidningar, främst månads- och veckotidningar.
Bransch: Förlag, tidningar
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Fakturering
Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 11000
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Rutiner finns för registervård, aviseringar, friex, gåvoprenumerationer, fakturering via bokhandlare, automatisk inbetalning från optiskt OCR-konto via post- eller bankgiro, etikettutskrifter enligt postens regler för posttidningar, listor mm. Import av nya prenumeranter via Excel eller webformulär. Egna rapporter kan göras t ex i MS Office. Flera kan jobba i programmet samtidigt.

Varureg Postorder
Uppdaterat: 2009-02-03
Beskrivning: Ett system för postorderföretag med utskick och postorderförsäljning
Bransch: Postorder
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 7900
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Utskicksfunktion genererar fakturor till alla kunder i vald klubb. Rutiner finns för registervård, beställningar, snabb inmatning av stå över utskick och spärrade kunder, automatisk inbetalning från optiskt OCR-konto via post- eller bankgiro, reskontra, listor mm. Hanterar även utskick av serier av produkter. Import av nya prenumeranter via Excel eller webformulär.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se