Åter till söksidan

Hogia Branschsystem AB / Hotell & Restaurang
hotell@hogia.se  www.hogia.se/hotell 

Hogia Hotell & Restaurangekonomi
Beskrivning: Ett komplett och modernt system med redovisning på flera nivåer och 
snabb rapportering för företag med högt ställda krav
Bransch: Hotell & Restaurang (SHR)
Operativsystem:
Windows Nätverk 
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec 
Projekt Anläggningsregister 
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Fakturering 
Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering 
Kommunikationsprogram 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
Leverantörens kommentarer:
Bas programmet består av redovisning, leverantörs- och kundreskontra, faktura, valuta 
och OCR/Autogiro. Automatisk kontroll av bluff-fakturor mot Svensk Handels 
Varningslista. SHRs kontoplan. Hantering av autogirofakturor och betalningar. 
Periodisering. Import från boknings- och kassasystem. Export av rapporter till Word, 
Excel och PDF. Skicka rapporten direkt från programmet med E-Post. Flera 
kontodimensioner. Tilläggsmoduler: Projektredovisning och Integrerad 
Anläggningsredovisning. 

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se