Åter till söksidan

Hogia Handelssystem AB
handelssystem@hogia.se  www.hogia.se 

Hogia Handel Ekonomisystem
Beskrivning: Modernt Windowsbaserat och moduluppbyggt helintegrerat 
ekonomisystem
Bransch: Parti och grossist branschen
Operativsystem:
Windows Nätverk 
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec 
Projekt Anläggningsregister 
Budget Prognoser Rapportgenerator 
SIE import/export Leverantörreskontra 
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning 
Uppdrags- Tidsredovisning 
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
Leverantörens kommentarer:
Hogia Handel Ekonomisystem är ett moduluppbyggt system, välj själv vilka delar du vill 
arbeta med. Systemet skapar en helhetslösning för varflöden och ekonomiska 
transaktioner. Systemet innehåller b la order, lager, försäljning, inköp och ekonomi. 
Företaget kan alltid växa i systemet utifrån antal användare, funktioner och integration 
med andra för- och efterssystem. Givetvis är programmet integrerat med Hogias övriga 
programvaror som t ex Hogias Löneprogram, Anläggningsredovisning, Skatt, 
Reseräkning, Bokslut m fl.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se