Åter till söksidan

Hotell Cikada
hotell@cikada.aland.fi
   http://www.cikada.aland.fi 

SchysstaC
Beskrivning: 
gratis bokföringsprogram för små företag och föreningar  
- äkta windowsprog.  
- endast 1,3 MB  
- lätt att ändra i kontoplan
Bransch: företag o. Föreningar
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring
Pris från cirka (SEK exkl moms): 0
GRATIS VERSION FINNS!
Leverantörens kommentarer:
- enskilda bokföringsfiler flyttas lätt mellan olika datorer
- äkta windowsprogram
- ändringar i näst sista perioden påverkar automatiskt ing.
  balansen i den sista perioden
- färdiga förslag på rikssv och finlandssv kontoplaner
- lätt att ändra i kontoplan

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se