Åter till söksidan

Info Struct AB
e-post: sales@infostruct.se http://www.infostruct.se

Hybron Control
Beskrivning:
Windowsbaserat moduluppbyggt Affärssystem
Bransch: Tillverkande Industri
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Uppdrags Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
MPS
Office: ord, kalkyl. databas Kalkylprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 200000
Leverantörens kommentarer:
Modernt windowsbaserat och moduluppbyggt affärssystem

Hybron Kvalitet
Beskrivning:
Databassystem med integrerade bilder för arbets-/förp.instruktioner
Bransch: Tillverkande företag
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 9900
Leverantörens kommentarer:
Hybron Kvalitet reducerar framtagningstiden av instruktioner med 500%.
- Tidseffektivt underhåll av instruktioner.
- Systematisk framtagning/lagarbete stimuleras.
- Bildbaserat
- Underlättar produktionsberedning väsentlig

Hybron MDM
Beskrivning:
Windowsbaserat moduluppbyggt MPS med PDM-stöd
Bransch: Tillverkande Industri med egen produktutveckling
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Rapportgenerator
Ekonomianalys/kalkyl
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Uppdrags Tidsredovisning
Statistik Historik EU-rapportering
MPS
Office: ord, kalkyl. databas Kalkylprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 50000
Leverantörens kommentarer:
Modernt windowsbaserat och moduluppbyggt MPS-system
med PDM-stöd för Tillverkande industri med egen Produktutveckling

Hybron MPS
Beskrivning:
Material och Produktionsstyrningssystem
Bransch: Mekanik, Elektronik, Bil/Båt
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Kostnadsställe
Projekt
Rapportgenerator
SIE import/export
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning av prislista
MPS
Kalkylprogram
Databasprogram Kommunikationsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 29000
Leverantörens kommentarer:
Hybron är ett öppet modulsystem i Windows/Macintosh för det tillverkande företaget.
Systemet kan gå tillsammans med vårt eget Tids- och kvalitetssystem eller partners i en integrerad totallösning.
Kunden väljer de moduler som passar bäst för verksamheten i varje del.

Hybron Nova
Beskrivning:
   Webbaserat MPS-system i Microsoft.Net
Bransch:   Tillverkande/producerande industri
Operativsystem
 Windows  Internet explorer
Funktioner:
 Kostnadsställe
 Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista
 MPS
 Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):  100000
Leverantörens kommentarer:
Europas första MPS-system i utvecklat för Internet i Microsoft.Net.
Helt Webbaserat och kräver ingen installation på klient utöver Internet
explorer 6. Databas SQL-server
Arbetar utifrån kundens processer och nyckeltal.
Beredning, Order, produktion, inköp, lager, internredovisning, kalkylering
Byggt för att klara koncerner, företagsnätverk och börsnoterade företag

Hybron Tid
Beskrivning:
Modernt Windowsbaserat Tidredovisningssystem
Bransch: Tillverkande Industri
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Projekt
Uppdrags Tidsredovisning
Pris från cirka (SEK exkl moms): 9900
Leverantörens kommentarer:
Modernt Windowsbaserat Tidredovisningssystem som hanterar:
Närvaro- och Frånvaroregistrering
Projekt- och Arbetsorderrapportering

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se