Åter till söksidan

Itello AB
info@itello.se  
 
www.itello.se   

Inca Försäkring, Inca Fond, Inca Fakturering & Inbetalning
Beskrivning:
   Itello utvecklar och tillhandahåller systemlösningar för
 pensions-, försäkrings- och fondbranschen samt pensionskassor
Bransch:   pensionskassor samt pensions-, försäkrings- & fondbranschen
Operativsystem
 Plattformsoberoende
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
Genom att kombinera ett gediget verksamhetskunnande
med hög systemutvecklingskompetens utvecklar vi standardsystem som
innehåller all den funktionalitet och flexibilitet som krävs för att på
ett kostnadseffektivt sätt bedriva pensions-, försäkrings- och
fondverksamhet, såväl idag som i framtiden

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se