Åter till söksidan

Magenta Magenta Data AB
Länk till leverantören:
www.magenta.se
e-post: info@magenta.se 

Magenta Bokföring för Windows
Uppdaterat: 2014-02-28
Beskrivning: Bokföring enligt BAS-kontoplanen
Bransch: Alla
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe
Projekt Klientredovisning
Budget Prognoser
SIE import/export
Export till Excel, export till PDF
Stöd för elektronisk deklaration för AB och ek.förening via Skatteverkets filöverföringstjänst.
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5.400
Gratis demoversion (fullt körbar i 30 dagar)
Leverantörens kommentarer:
Ett modernt och lättanvänt redovisningsprogram.
Inbyggd lathund över BAS-kontoplanens alla konton med fritextsökning.
Snabb och smidig inmatning. Automatfördelning och standardverifikationer.
Avstämningsfönster för kassa, bank och plusgiro.
Import och export enligt SIE-standarden.
Alla rapporter kan skrivas ut på papper, göras om till PDF och/eller exporteras till Excel.
Sammanhangskänslig hjälp


Magenta Fakturering för Windows
Uppdaterat: 2014-02-28
Beskrivning: Order/lager/fakturering/kundreskontra
Bransch: Allmän
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Fakturering Order Offert
Inläsning prislista
Webborderkoppling
Elektroniska fakturor (Svefakturor)
Statistik Historik Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5.400
Gratis demoversion (fullt körbar i 30 dagar)
Leverantörens kommentarer:
Enkelt och lättanvänt faktureringsprogram med eller utan order/restorder.
Redigerbara fakturautskrifter med egen logotyp.
Utskrift av följesedlar, ordererkännanden och fakturor på vanligt vitt
papper, på förtryckta blanketter eller som PDF-filer.
Programmet kan även skapa Svefakturor.
Ordererkännanden, leveransbekräftelser, fakturor och påminnelser kan e-postas
direkt inifrån programmet.
En mängd tilläggsmoduler finns: Fleranvändarversion för nätverk, order, restorder,
valutahantering med språkstöd, certifierad kassahantering "Casablanca C" enligt kassalagen,
STE-utskrift för Postens frakthandlingar, koppling till webbshop, m.m.
Sammanhangskänslig hjälp.

 

Magenta Leverantörsreskontra för Windows
Uppdaterat: 2014-02-28
Beskrivning: Leverantörsreskontra
Bransch: Alla
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Leverantörsreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5.400
Gratis demoversion (fullt körbar i 30 dagar)
Leverantörens kommentarer:
Leverantörsreskontra för små och medelstora företag.
Smidig registrering. Attestering och betalningsgodkännande.
Likviditetsprognos.
Skapar betalfiler som går att läsa in i de flesta datorbanker,
eller skickas direkt till Bank- eller Plusgirot via LB-rutin respektive Girolink.
Stöder automatisk återredovisning via fil. Koppling till redovisning.
Sammanhangskänslig hjälp.

'

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se