Åter till söksidan

Microsoft AB
 www.microsoft.se 

Microsoft Business Solutions  - Axapta
Beskrivning:
   En ERP-lösning som öppnar helt nya och oanade möjligheter för  affärsutveckling.
Bransch:   Alla
Operativsystem
Windows 
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt  Anläggningsregister  Klientredovisning
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
 SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik  Kundreskontra  EU-rapportering
 MPS  Säljstödsprogram
Webbutik  Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
Axapta levereras med fler funktioner än någon annan lösning för små och medelstora
företag. Allt installeras från början, men du betalar bara för det du använder. Den som inte
behöver alla funktioner kan köpa separata delar av systemet.

Axapta är enkelt att bygga ut, vilket gör att det kan utvecklas med företagets växande
behov. Inbyggt stöd för olika språk och valutor gör Axapta väl anpassat för organisationer
 med multinationella förbindelser.

Microsoft Business Solutions - Navision
Beskrivning:
   Helt integrerat affärssystem för små och medelstora företag
Bransch:   Alla branscher
Operativsystem
Windows
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt  Anläggningsregister  Klientredovisning
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl  SIE import/export  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik  Kundreskontra  EU-rapportering
MPS  Säljstödsprogram
Kalkylprogram
Databasprogram  Kommunikationsprogram
Webbutik
 Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):  17900
Leverantörens kommentarer:
Microsoft Business Solutions - Navision är ett integrerat affärssystem för små och medelstora företag. Över 45 000 företag i över 50 länder förlitar sig på Navision varje dag för att utföra sina affärsprocesser. 
Kostnad för installation tillkommer.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se