Åter till söksidan

Milliplex
 info@milliplex.com    www.milliplex.com

OmniValue
Beskrivning:
   Aktieprogram och skatteprogram för att hantera och redovisa finansiella  tillgångar.
Bransch:  
Operativsystem
 Windows
Funktioner:
Bokföring
 Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl
Statistik Historik
 Skatteprogram  Kalkylprogram
 Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms):  195
 Shareware
Leverantörens kommentarer:
OmniValueT är ett aktieprogram och skatteprogram för
att hantera finansiella tillgångar såsom aktier, fonder, obligationer,
bankkonton, valuta, kontanter, och skattekonton. OmniValue tillhandahåller
avancerad portföljhantering, kursuppdatering via webben, skatteberäkning,
och analys av finansiella nyckeltal i ett enkelt och lättanvänt program.
OmniValue kan köras på alla Windows plattformar.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se