Åter till söksidan

Monitor Industriutveckling AB
e-post: sales@monitor.se   www.monitor.se

Monitor
Beskrivning:
Affärssystem med stöd för materialstyrning, beläggningsplanering, inköp, försäljning, tidredovisning och ekonomi
Bransch: Tillverkande företag
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning av prislista Uppdrags Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
MPS Säljstödsprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 20000
Leverantörens kommentarer:
Monitor, ett Windowsbaserat informationssystem för tillverkande företag. Systemet har funnits på marknaden sedan 1982 och nu lanseras den 4:e generationen av Monitor. Se vidare http://www.monitor.se

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se