Åter till söksidan

Nilex
sales@nilex.se  https://www.nilex.se/

Nilex ärendehanteringssystem
Beskrivning: Nilex är ett svenskt företag som utvecklar programvaror för verksamheter som levererar service och support, både för den egna organisationen men också externt. Vår produktportfölj består av våra ärendehanteringssystem, asset management, mobila applikationer för Iphone, Windows Mobile och Android, ITIL stödsystem, system för tidredovisning, avtalshantering och avvikelsehantering. https://www.nilex.se/ 

Bransch:
Operativsystem:
Windows App för surfplattor och smarta telefoner
Funktioner:
Gratis Demo
Pris från 3600 kr i månanden för 5 handläggare
Leverantörens kommentarer:
Nilex ärendehantering förbättrar era verksamhetsprocesser
Nilex erbjuder heltäckande lösningar för ärendehantering och ett omfattande processtöd för ITIL. Oavsett om ni vill införa ett ärendehanteringssystem som är anpassat efter ITIL eller optimera era affärsprocesser, erbjuder vi en flexibel mjukvaruplattform som kan anpassas till de individuella kraven i er organisation.

Våra kunder, oavsett storlek, är beroende av ett fungerande stödsystem för olika typer av ärendehantering. De behöver lösningar som matcher deras behov och stöd när det gäller utformande av nya arbetsprocesser. Vårt mål är att man ska kunna skaffa sig ett ärendehanteringssystem oavsett budget.

Innan vi kommer med ett förslag för vilken av våra lösningar som matcher deras behov har vi en omfattande dialog där behov och önskemål diskuteras. Därefter arbetar vi med våra kunder fram konkreta förslag på förbättringar och hur vårt verktyg på bästa sätt kan stödja deras processer. Som kund kan man välja Nilex Enterprise som kan skräddarsys efter er verksamhets exakta önskemål. Utöver detta har vi också Nilex Pro och NileXpress som är prisvärda och populära. Vill man ha en molntjänst eller lösningar för er mobila arbetsstyrka har vi det också.

Oavsett vilken av våra lösningar man väljer, möjliggör Nilex ärendehanteringssystem att man kan koordinera, styra samt få en överblick av samtliga ärendeprocesser inom organisationen.

Läs mer om våra lösningar:

Nilex Enterprise

Nilex Pro

NileXpress

Molntjänster

Mobilärendehantering

Affärsbehov:

Processoptimering

Om ni vill utforma ett processbaserat arbetssätt har vi verktyget för detta. Med vår erfarenhet och kunskaper av tidigare implementationer levererar vi verksamhetsnytta som effektiviserar våra kunders verksamhetsprocesser.

Mobil ärendehantering

Om ni har servicetekniker, säljare eller mycket av er personal ute på fältet behöver ni lösningar så att de kan rapportera in avvikelser och även skapa ärenden precis efter dem har besökt en kund eller åkt till en plats där det finns problem. Med Nilex mobila ärendehantering har ni vertyg som säkerställer en snabb och flexibel rapportering via mobilen. Vi har utvecklat lösningar för Iphone, Android och Windows Phone.

Avvikelse- och incidenthantering

Gör det lättare för tekniker och era slutanvändare att anmäla ärenden. Ni kan fånga upp ärenden via email, telefon, chat och mobiltelefoner. Oavsett kanal kan ni med Nilex säkerställa att rätt aktiviteter genomförs som skapar överblick och spårbarhet i hanteringen.

Förbättringsarbete

Vad är era kunder nöjda med, vad anser teknikerna om det nya stödsystemet, vad tycker medborgarna om kommunens nya planer? Registrera medarbetarnas, medborgarna eller slutanvändares förbättringsförslag. Ni kan med våra rapporteringsverktyg mäta, analysera och säkerställa implementeringen av förbättringsåtgärder.

IT- och Kundsupport

Utforma en effektiv process för medarbetarna, slutanvändaren eller medborgaren att begära support och ställa frågor. Genom att utforma specifika processer för olika frågetyper som garanterar effektiv hantering, kan ni öka svarstiden och därmed öka kundnöjdheten
 

Åter till söksidan

Sidan uppdaterad: 2020-05-25


http://www.programguiden.se