Åter till söksidan

 Oracle Svenska AB
 bo.lundblad@oracle.com    http://www.oracle.com/se/index.html

Oracle E-Business Suite
Beskrivning:
   Säkert affärssystem för företag med höga krav
Bransch:   Används i flera olika branscher inom service och industri
Operativsystem:
 Windows  MacIntosh  Nätverk  Linux  Unix
Funktioner:
Bokföring  Kostnadsställe  Subkonto Kontospec
Projekt  Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner  Budget Prognoser  Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl  Leverantörreskontra
Fakturering  Order Offert  Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista  Hyresredov Avtalsfakt  Uppdrags-
Statistik Historik  Kundreskontra
 MPS  Säljstödsprogram
Databasprogram  Kommunikationsprogram
Webbutik
Pris från cirka (SEK exkl moms):  150000
Leverantörens kommentarer:
Oracle E-business Suite är ett affärssystem för samtliga affärshändelser i företaget. Med
stöd för effektiva affärsflöden och uppföljning av verksamheten. Kunder, leverantörer
och medarbetare når samma information genom en enhetlig arkitektur som ger
företagsledning ett korrekt och avstämt beslutsunderlag. Systemet ger samma goda
säkerhet för större företag såväl som för mindre verksamhet genom ett särskilt
erbjudande: Special Edition. Besök www.oracle.com/global/se/solutions/mid

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se