Åter till söksidan

PageUp Data AB
info@pageupdata.se www.pageupdata.se 

PageUp Admin
Beskrivning: 
Lättanvänt administrativt program med OLF, Bokföring,
Lön, MPS, Transportetiketter för Bilsp., ASG, Posten, Hyresavi m m
Bransch: Distributionsfirmor Tillverkningsind. Lager
Operativsystem
DOS Windows Nätverk Unix
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Löneprogram MPS Säljstödsprogram
Skatteprogram Office: ord, kalkyl, databas Kalkylprogram
Databasprogram Kommunikationsprogram
Webbutik Internetanpassat
Pris från cirka (SEK exkl moms): 5000
GRATIS VERSION FINNS! Shareware Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Ett mycket lättanvänt komplett administrativt
program, som funnits på marknaden sedan 1991.
Inriktningen på senare tid har legat på lager, distributions och
tillverknings branschen.
Orderläggningen på hemsidan, hämta order från hemsidan till lokalt.
Transportetiketter med streckkoder (sscc)

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se