Åter till söksidan

Projekt 2001 Systemutveckling AB
support@projekt2001.se  www.projekt2001.se


Rask
Beskrivning: Tidrapportering, projektredovisning och fakturering specialgjort för 
projektorienterade tjänsteföretag
Bransch: Tjänstesektorn
Operativsystem:
Windows Nätverk 
Funktioner:
Projekt 
Budget Prognoser Rapportgenerator 
SIE import/export 
Fakturering 
Uppdrags- 
Statistik Historik Kundreskontra 
Pris från cirka (SEK exkl moms): Ring
Leverantörens kommentarer:
Rask är ett avancerat Tidsrapporterings- och Faktureringsprogram för projektarbetande 
tjänsteföretag. Rask har stor flexibilitet vid prissättning och val av ersättningsform. Rask 
har många rapporter och projektstyrd anpassning av fakturan. Rask kom i DOS 1985, i 
Windows 1995 samt med helt nyskriven kod 2004. Se www.projekt2001.se för mer 
information.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se