Åter till söksidan

RemoteX Technologies AB
info@remotex.se www.remotex.se  

Remote Enterprise
Beskrivning: 
Remote Enterprise är vår produktlinje som automatiserar
den pappersintensiva och tidskrävande processen som rör fältservice
Bransch: Fastigheter, Service
Operativsystem
Windows PocketPC
Funktioner:
Lager Inköp Beställning
Uppdrags- Tidsredovisning
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
RemoteX Technologies är ett mjukvaruföretag som
fokuserar på utveckling av robusta mobila system för fältservice. Vi var
först i Sverige med att driftsätta större installationer baserade på denna
teknik och vi har idag en unik branschkunskap och kompetens för att
effektivisera service.

Remote ServAd & ServAd.Net
Beskrivning:
   Mobil, enkel och papperslös hantering av arbetsorder som skapar en
 effektiv, snabb och smidig serviceorganisation.
Bransch:   Alla serviceorganisationer med fälttekniker
Operativsystem:
Funktioner:
 Lager Inköp Beställning
 Uppdrags- Tidsredovisning
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Leverantörens kommentarer:
RemoteX Technologies AB är Sveriges marknadsledande mjukvaruföretag inom mobil
arbetsorder. Våra system är anpassade för såväl små, växande och stora organisationer
som arbetar med fältservice. Vi erbjuder hela serviceprocessen automatiserad via
Internet- och handdatorbaserade verktyg som är enkla att använda. Vi har en gedigen
branschkunskap och erfarenhet av integreringar mot befintliga ekonomistödsystem.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se