Åter till söksidan

SoftOne Sverige AB
marknad@softone.se  www.softone.se


SoftOne Business
Beskrivning:
Moduluppbyggt affärssystem med funktioner inom ekonomi, logistik, tid och lön
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Budget Prognoser Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags-
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Löneprogram Säljstödsprogram
Databasprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Kr/mån, ex vid anv via i-net
Leverantörens kommentarer:
SoftOne Business är ett moduluppbyggt affärssystem för mindre och medelstora företag. SoftOne har 3000 avtalskunder och finns med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Motala

SoftOne HR
Beskrivning: HR-system med funktionalitet för tid, lön och personal
Bransch:
Operativsystem:
Windows Nätverk webbaserat
Funktioner:
SIE import/export
Löneprogram
Gratis Demo
Pris från cirka (SEK exkl moms):
Kr/mån, ex vid anv via i-net
Leverantörens kommentarer:
SoftOne HR finns med moduler för Tid, Lön och Personal. SoftOne WebbTid är ett
webbaserat tidssystem. SoftOne Lön är ett komplett löne- och bemanningssystem.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se