Åter till söksidan

Softhand AB
info@softhand.se  www.softhand.se 

Handdatorlösningar för fältarbete
Beskrivning: Ärendehantering, tidrapportering, besiktning, inspektion, inmätning, avläsning
Bransch: Fältintensiva verksamheter som kommuns tekniska förvaltning
Operativsystem:
Windows 
Funktioner:
Rapportgenerator 
Order Offert Lager Inköp Beställning 
Uppdrags- 
Säljstödsprogram 
Kommunikationsprogram 
Internetanpassat 
Pris från cirka (SEK exkl moms): 
Leverantörens kommentarer:
Softhand utvecklar och erbjuder effektiviserande handdatorapplikationer och tillför 
därigenom ett mobilt mervärde för användarna. Softhands produkter medför en kraftigt 
förenklad arbets-process genom förberedelserna, genomförandet samt inrapporteringen 
och återmatningen

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se