Åter till söksidan

Swelog affärssystem
info@swelog.nu  www.swelog.nu

Swelog Affärssystem
Uppdaterat: 2010-05-06
Beskrivning: Komplett affärssystem för mindre och medelstor tillverkande företag
Bransch: Verkstad, Plast, Automotive, Lego
Operativsystem
Windows Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister
Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning prislista Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
MPS Säljstödsprogram
Office: ord, kalkyl, databas Kalkylprogram
Databasprogram Kommunikationsprogram
Webbutik
Pris från cirka (SEK exkl moms): 10000
Kr/mån, ex vid anv via i-net 1100
Leverantörens kommentarer:
Ett komplett affärssystem för tillverkande företag som är moduluppbyggt vilket gör att det
passar för det lilla företaget upp till det stora företaget med 3-400 anställda. Våra senaste
moduler är projekthantering enligt FMEA och förebyggande underhåll samt resultatanalys.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se