Åter till söksidan

TimeWave
info@timewave.se  http://www.timewave.se

TimeWave Affärssystem
Uppdaterat: 2010-10-12
Beskrivning: Affärssystem för tjänsteföretag inom rot- och rut. Hanterar hela
affärsprocessen, från fakturering till nyckelhantering.
Bransch: Tjänsteföretag, samtliga storlelar, med inriktning mot rut- och rot-branschen.
Operativsystem
Webbaserat
Funktioner:
Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Klientredovisning
Rapportgenerator
Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags- Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra
Löneprogram Säljstödsprogram
Skatteprogram
Kommunikationsprogram
Internetanpassat
Pris Modulärs system med pris efter funktion samt företagsstorlek.
Leverantörens kommentarer:
TimeWave - ett smidigt online-system som hanterar hela affärsprocessen, från schemaläggning,
kundbokning, nyckelhantering till fakturering och kundreskontra. Speciellt framtaget för de
särskilda behov som återfinns hos företag inom hushållsnära tjänster, hantverk/bygg samt
bemanning.

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se