Åter till söksidan

 

Unicell AB
e-post: uni@unicell.se 
http://www.unicell.se/

Gratis bokföringskurs
Beskrivning:
Lär dig bokföring på 20 minuter
Bransch:
Operativsystem
Windows MacIntosh
Funktioner:
Pris från cirka (SEK exkl moms):
0
GRATIS VERSION FINNS! Shareware Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
Bokföring behöver inte vara så krångligt. Lär Dig
bokföring på 20 minuter. Du lär Dig dubbel bokföring, kontering mm. Våra
program UNI_BAS (bokföring & fakturering) och UNI_FÖR (föreningssystem)
bygger på denna enkla bokföringsteknik.

UNI_BAS
Beskrivning
: Marknadens enklaste ekonomisystem - inga förkunskaper krävs.
Bransch:
Operativsystem
Windows MacIntosh
Funktioner:
Bokföring
Bokslutsfunktioner Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering
Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1250
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
UNI_BAS är riktat till det riktigt lilla företaget.
För att klara av bokföringen i UNI_BAS behöver man inte ens känna till
orden Debet och Kredit. Marknadens absolut enklaste ekonomisystem med
fakturering, bokföring, kund- och leverantörsreskontra

UNI_BOK
Beskrivning:
Bokföringsprogram för mindre företag, föreningar eller bokföringsbyråer
Bransch: Ingen specialinriktning
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Bokföring
Klientredovisning
Ekonomianalys kalkyl SIE import export
Statistik Historik EU-rapportering
Pris från cirka (SEK exkl moms): 900
Leverantörens kommentarer:
UNI_BOK är enkelt att hantera. UNI_BOK har en kraftfull rapportgenerator, automatkonteringar, budgetsimulering m.m.
UNI_BOK kan enkelt uppgraderas till något av våra andra program med administrativa rutiner.
Hämta programmet frän vår hemsida http://www.unicell.se

UNI_EKO
Beskrivning:
Administrativt system för mindre och medelstora företag
Bransch: Ingen specialinriktning
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Anläggningsregister
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning av prislista
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Löneprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2800
Leverantörens kommentarer:
UNI_EKO är extremt enkelt att hantera och klarar företagets administrativa rutiner. Bland finesserna: Inventariebok, strökundshantering, restorderhantering, valutahantering, á-contofakturering, främmande språk, säljarstatistik, rapport-generator, butikskassa, budgetsimulering. Kan via telefon uppgraderas till UNI_PRO. Hämta programmet på hemsidan!?

UNI_FAK
Beskrivning:
Order- Lager- Faktureringsprogram för mindre eller medelstora företag
Bransch: Ingen specialinriktning
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Bokföring
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning av prislista
Statistik Historik Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1900
Leverantörens kommentarer:
UNI_FAK hanterar på ett enkelt sätt företagets order-, lager-och faktureringsrutin. UNI_FAK innehåller även kundreskontra med inbetalningsrutin. Från UNI_FAK erhålls färdigkonterade bokföringsunderlag.UNI_FAK klarar strökundshantering, valuta-hantering, restorder. ā-contofakturering m.m. Kan enkelt uppgraderas till UNI_EKO. Hämta programmet från vår hemsida!

UNI_FÖR
Beskrivning
: Föreningssystem för ideella föreningar och bostadsrättsföreningar
Bransch:
Operativsystem
Windows MacIntosh
Funktioner:
Bokföring
Bokslutsfunktioner Rapportgenerator
SIE import/export Leverantörreskontra
Fakturering
Hyresredov Avtalsfakt
Kundreskontra
Pris från cirka (SEK exkl moms): 1500
Gratis Demo
Leverantörens kommentarer:
UNI_FÖR - ett föreningssystem med en
aktivitetshanterare som hjälper dig att hålla reda på bl.a vem som sitter
i styrelsen, vem som deltagit i viss aktivitet. UNI_FÖR bygger på vårt
enkla ekonomisystem UNI_BAS där man kan bokföra utan egentliga
bokföringskunskaper. Medlemsreskontra och leverantörsreskontra ingår.

UNI_ONE
Beskrivning:
Administrativt system för mindre och medelstora företag
Bransch: Ingen specialinriktning
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Bokföring
Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Rapportgenerator
SIE import export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 2800
Leverantörens kommentarer:
UNI_ONE är extremt enkelt att hantera och klarar det mindre företagets rutiner. Bland kunderna finner vi: Lantbrukare, reklambyråer, bokföringsbyråer, åkerier, maskinleverantörer, tryckerier, tillverkningsföretag, konsulter, restauranger, trävaruhandlare, bilverkstäder m.fl. Kan via telefon uppgra-deras till UNI_EKO. Hämta programmet från vår hemsida!

UNI_PRO
Beskrivning:
Avancerat administrativt system för mindre och medelstora företag
Bransch: Specialmoduler för ett flertal branscher
Operativsystem:
Windows MacIntosh Nätverk
Funktioner:
Bokföring Kostnadsställe Subkonto Kontospec
Projekt Anläggningsregister Klientredovisning
Bokslutsfunktioner Budget Prognoser Rapportgenerator
Ekonomianalys kalkyl SIE import export Leverantörreskontra
Fakturering Order Offert Lager Inköp Beställning
Inläsning av prislista Hyresredov Avtalsfakt Uppdrags Tidsredovisning
Statistik Historik Kundreskontra EU-rapportering
MPS Säljstödsprogram
Databasprogram
Pris från cirka (SEK exkl moms): 21000
Leverantörens kommentarer:
UNI_PRO är trots sitt omfång extremt enkelt att hantera. Hela företaget administration samlad i ett program. Tack vare en mängd tilläggsmoduler (typ konfektionssystem, serienummer-artiklar, samlingsfakturering, uthyrningsartiklar etc passar programmet för de flesta branscher. Nätverk kan vara blandat PC/Mac. - Hämta programmet från hemsidan

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se